Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Võru linnavolikogu liige ja Reformierakonna kohaliku piirkonna esimees Anti Haugas sai õiguskantslerilt nahutada seoses puudustega Värska hooldekodus. Haugas on Värska Südamekodu juhataja.

Õiguskantsleri nõunike kontrollkäigul hooldekodusse selgus, et kliente lukustatakse tubadesse, mis pole seadusega kooskõlas.

Õiguskantsler Ülle Madise märgib kirjas Anti Haugasele järgmist:

Kontrollkäigu ajal oli mitme magamistoa ukse ees võti, nii et oli võimalik inimene tuppa lukustada, ilma et ta sealt välja saaks. Ühe ukse lukku oli võimalik ilma võtmeta avada vaid väljastpoolt (ukseluku nn liblikas asus väljaspool). Selline lukustussüsteem võimaldab ukse sulgeda nii, et klient ei saa ruumist omatahtsi lahkuda.

Vestlustest selgus, et mitmete klientide magamistoad ööseks lukustatakse. Üksikutel juhtudel tehakse seda ka päeval. Ka kontrollkäigu ajal lukustati üks hooldekodu elanik esimese korruse magamistuppa.

Eesti Vabariigi põhiseaduse (PS) § 20 kohaselt võib piirata psüühikahäirega inimese liikumisvabadust, kui ta on endale või teistele ohtlik, ent see on võimalik ainult siis, kui seadus seda selgelt lubab (PS § 20 lg 2). Seda võib teha vaid sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) §- des 105–107 ning psühhiaatrilise abi seaduse (PsAS) §-des 11 ja 14 sätestatud juhtudel. Õiguslik alus vabaduse piiramiseks peab tulema seadusest. SHS ega PsAS ei anna õiguslikku alust piirata üldhooldekodus elava inimese liikumisvabadust ja isikupuutumatust. Seega ei tohi hooldekodu elanikku tema nõusolekuta ruumi lukustada nii, et too ei saa sealt soovi korral lahkuda.

Õiguskantsler märgib, et ilma seadusliku aluseta ei tohi inimeste liikumisvabadust piirata, sealhulgas magamistuppa lukustada ega muid piiravaid abinõusid kasutada. Klientide magamistubade ustelt tuleb eemaldada lukustusvahendid, mis võimaldavad ukse ilma võtmeta avada vaid väljastpoolt.

Värska hooldekodu kliendid elavad ühe- kuni kolmekohalistes magamistubades. Üldjuhul tuleb inimesi majutades eelistada ühe- või kahekohalisi magamistube. Hoonesse on paigaldatud töötajate väljakutse süsteem, ometi ei olnud mõnel inimesel võimalik seda kasutada, sest ta ei ulatunud oma voodist kutsungit sisse lülitama.

Paljud hooldekodu elanikud kasutavad potitoole, kuid nende tubades ei olnud sirme ega vahekardinaid. Hooldekodus on sirm olemas, kuid igapäevaselt seda ei kasutata.

Äärmiselt oluline on, et ka lamajatel oleks võimalus saada piisavalt joogivett. Kontrollkäigu ajal tekkis kahtlus, kas mõni inimene ikka ulatub ise joogitopsini ja kas ta saab ilma abi palumata iseseisvalt juua või kas hooldajatel on aega käia talle piisavalt sageli juua pakkumas, seisab õiguskantsleri kirjas.

Anti Haugas tekitas viimati elevust Võru linnavolikogu istungil novembrikuus, kui kaitses puuetega inimestelt igakuise toetuse äravõtmist väitega, et nagunii juuakse suur osa rahast maha. Väide tekitas imestust, sest sama loogika järgi poleks ka paljudele inimestele vaja pensioni või palka maksta.

Anti Haugas on Reformierakonna Võru piirkonna esimees. Ta on varem olnud Reformierakonna Noortekogu välissekretär ning peasekretär.

Kommentaarid

Viimased uudised