Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: rms Rasmus Allik

Täna, 6. mail kogunesid sajad reservväelased Tartusse Raadi linnakusse, kus leidis aset Kevadtormil osalevate 2. jalaväebrigaadi üksuste formeerimine.

2. jalaväebrigaadi 27. pioneeripataljoni ülema major Taavi Moori sõnul ei saa reservväelaste tähtsust alahinnata, sest Eesti põhijõud ongi reservvägi. „Reservväelased, kellega rääkinud olen, on väga motiveeritud ning tuttavaid nägusid on palju. Loodan, et nad oskavad õppust nautida,” ütles major Moor.

Formeerimise käigus jagati reservväelastele välja individuaalvarustus ja relvastus. Lisaks koormati üksuste varustus kaitseväe sõidukitele. Kaitseväes uuenenud individuaalvarustus on saabunud reservväelastele oluliseks muutuseks. „Kõik saavad uue varustuse. Pioneeripataljoni reservväelaste jaoks on uue kolm-ühes kandesüsteemi selga panemine esmakordne,” ütles major Moor.

Pärast saabunud reservväelastele instruktaaži läbimist liigutakse harjutusaladele ning alustatakse formeerimisjärgse õppe ja koostegevusharjutused valmistavad saabunud reservüksused ette õppuse jooksul aset leidvateks manöövriteks.

Tsiviilelus startup ettevõttes finantsjuhina töötav 2. jalaväebrigaadi pioneeripataljoni staabiohvitser nooremleitnant Marko Saul ütles, et ta on õppekogunemistel käinud korduvalt ning iga korraga on õppuste kvaliteet ka kasvanud. „Minu jaoks on huvitav just planeerimise osa ja staabitöö. Mõni aeg tagasi hakkas staapi rohkem reservväelasi tulema ja minu meelest on see äärmiselt tore. Tihti lõppes reservväelase ametikäik rühmaülema või kompaniiülema tasandil ära. Nüüd on võimalus osa saada ka staabitööst, mis on väga huvitav,” ütles nooremleitnant Saul.

Tänavuse õppuse eesmärgiks on harjutada diviisi ja liitlaste koostöös kaitsvate operatsioonide läbiviimist konventsionaalse sõja tingimustes, kaasates ka teised väeliigid ning väejuhatused. Peamisteks õppivateks üksusteks on 2. jalaväebrigaad ning Lääne maakaitseringkond.

Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist, kui ka tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Õppusel osalevad nii tegevväelased, ajateenijad, reservväelased, kaitseliitlased kui liitlasriikide sõdurid.

Siin on video:

Viimased uudised