Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Riigihalduse minister Riina Solman koos rahandusministeeriumi regionaalpoliitika ekspertidega kohtus eile kohalike omavalitsuste esindajate ning Eesti Linnade ja Valdade Liiduga kõnelemaks kohalike omavalitsuste finantsseisust ja toetusmeetmetest, tagasinõuetest ning riigihangetest.

„Eesti terviklikuks arenguks on hästi läbimõeldud ja tasakaalustatud regionaalareng ülioluline. Seda saab aga teha üksnes heas koostöö kohalike omavalitsustega, kuulates nende vajadusi ja nägemusi ning olla neile riigina nõu ja jõuga toeks omavalitsuselu korraldamisel,“ ütles riigihalduse minister Riina Solman. „Tänasel kohtumisel oli üle 100 inimese meie kohalikest omavalitsusest. Seda on väga palju ja ma olen siiralt tänulik niivõrd suure osaluse eest. Saime linna- ja vallajuhtidelt väga sisukat tagasisidet, millega oma töös arvestada,“ ütles minister Riina Solman.

„See kohtumine näitas taaskord, kui efektiivne on jagada üksteisega avatult ja ausalt oma mõtteid. Usun, et saime kohalikele omavalitsustele informatiivselt peegeldada nii riigi prognoosi linnade ja valdade finantsolukorrast kui ka üle rääkida peamised põhimõtted nii riigi pakutavatest toetusmeetmetest kui ka nende tingimustest. Samuti käisime taas läbi omavalitsuste jaoks väga olulise teema – riigihanked. Arutasime euroraha käiku andmist takistavaid tegureid ning riigi tänast vahendaja rolli selles, mis on kohati lõpuks päädinud omavalitsustele suurte tagasimaksmise nõuetega tahtmatute rikkumiste eest. Alates tänasest kohtume Eesti Linnade ja Valdade Liiduga regulaarselt igakuiselt.“

„Eilsel kohtumisel arutasime kohalike omavalitsuse finantsseisu trende ja riigipoolseid toetusmeetmeid omavalitsuste toestamiseks. Elame kriiside keerise ajastul, kus omavalitsused seisavad suurte väljakutsete ees. Sealhulgas majanduslanguse, tulubaasi vähenemise ning saneerimismenetluste valguses,“ ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei. „Arutasime ka Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt väljatöötatud Euroopa Liidu toetusmeetmete ja tagasinõude teemadel. On oluline, et omavalitsused on kursis avanevate EL rahastusperioodi meetmetega ning taotleks võimalikult palju avanevate Euroopa Liidu struktuurimeetme rahasid. Seda nii avalike teenuste korraldamiseks kui investeeringute tegemiseks. Samuti arutame Riigi Tugiteenuste Keskusega, millised võiksid olla avanevate struktuurimeetme määrused, et oleks tagatud EL vahendite taotlemise suurem tõhusus ja vähem bürokraatiat,“ lisas Trei.

Viimased uudised