Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaitseväe pilt.

Kolmapäeval lisaõppekogunemisele kutsutud 2. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluv 23. jalaväepataljon on jõudnud harjutusaladele, kus formeerimisjärgne väljaõpe jätkub 1. jalaväebrigaadi koosseisus, sest õppuse Okas 2019 üks osaeesmärke on kahe brigaadi omavahelise koostöö harjutamine.

„Esmakordselt lisaõppekogunemiste ajaloos on formeeritud kaks pataljoni suurust üksust kahes erinevas kohas ja lisaks sellele harjutatakse protseduuri, kuidas toimub üksuse juhtimisvastutuse üleandmine,“ ütles kolonelleitnant Antti Viljaste 1. jalaväebrigaadi staabiülem, 1. jalaväebrigaadi ülema ülesannetes.

2. jalaväebrigaadi ülem kolonel Tarmo Metsa lisas, et see võimaldab edaspidi väeüksuste koostööd kiirendada ning lihtsustada üksuste ristallutusi juba püsitoimingute tasandil.

Esmakordselt kutsuti lisaõppekogunemisele mitu üksust järjestikustel päevadel. Teisipäeval õppusele kutsutud 61. tagalapataljon on kriitilise tähtsusega riigikaitsesüsteemi toimimisel – just need reservväelased tagavad, et eile kutsutud 23. jalaväepataljon ning teised üksused oleks kiirelt valmis võitlema.

Lisaõppekogunemise Okas 2019 eesmärk on valmiduskontroll, mille käigus kontrollitakse riigikaitse käsuahela toimimist valitsuse otsuste langetamisest kuni kiirreageerimisstruktuuri reservväelaste kogunemiseni.

Viimased uudised