Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Võru linnavolikogu liige Anti Haugas (keskel) volikogu istungil aru pärimas. Foto: Lõunaeestlane

Võru linnavolikogu liige Anti Haugas (Reformierakond) saatis Võru linnavalitsuse liikmetele avaliku pöördumise, milles teeb ettepaneku mitte määrata volikogu liikmeid linnaettevõtete nõukogudesse ja mitte anda korraldusi linnaettevõtete nõukogude liikmetele.

Järgneb Anti Haugase pöördumine:

Lugupeetud Võru Linnavalitsuse liikmed

Käesolevaga pöördun teie poole kahe ettepanekuga. Nende ettepanekute järgimine tagab ausama ning läbipaistvama linnajuhtimise. Nende järgmine aitab vältida huvide konflikti. Antud teemadel küsisin teilt küsimusi ka 1. novembril toimunud Võru linnavolikogu istungil.

Esimene ettepanek on vältida volikogu liikmete nimetamist linna osalusega munitsipaal- ning äriettevõtete nõukogudesse. Linnavolikogu liikme ülesanne on seista linna huvide eest, ettevõtte nõukogu ning juhatus peavad seisma ettevõtte ärihuvide eest. Siin tekib esimene vastuolu. Teine vastuolu tekib juhul, kui nõukogu liikmele makstakse tasu. Volikogu liikme ülesanne on lisaks eelmainitule ka linnavalitsuse liikmete tegevuse üle järelvalve pidamine. Linnavolikogu liikme rahaline sõltuvus täidesaatva võimu otsustest tekitab ääremiselt suure konflikti ning korruptsiooniohu. Linnavolikogu liige ei tohi seadusandliku jõuna olla rahaliselt sõltuv täidesaatvast võimust.

Teine ettepanek on vältida situatsioone, kus linna osalusega munitsipaal- ning äriettevõtete nõukogudele antakse korraldusi. Nõukogu liikme otsus peab olema langetatud kaalutlusel, kui vastutataks enda isikliku varaga. Linnavalitsuse liikmel pole õigust huvide konflikti tekitavaid korraldusi anda ega nõukogu liikmel kohustust neid täita. Linnavalitsuse liige ehk aktsiaseltsi üldkoosolek valib nõukogu ning võtab vastu otsuseid, milleks seadus annab talle pädevuse. Tulenevalt sellest ei ole linnavalitsusel õigust nõukogu liikmetele anda korraldusi, kelle peaks valima nõukogu esimeheks või kelle peaks valima linna osalusega ettevõtte juhiks. Lisan täiendava näite: Võru Linnavalitsusel ei ole õigust anda AS Võru Vesi nõukogule korraldust praegust juhti vabastada ning ühtlasi ei ole õigust anda korraldust valimaks linnavalitsuse soosingut omavat juhti.

Viimased uudised