Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Ametnikueetika nõukogu esimehe Külli Taro kommentaar seoses Bolti ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi huve puudutava juhtumiga:
25.04.2024

Bolti juhtum näitab huvikaitse reeglitest ja eetikast arusaamise tähtsust ministeeriumides

„Avalikkuses on tõstatunud diskussioon seoses majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning selle asekantslerit puudutava juhtumiga Euroopa Liidu platvormitöö direktiivi väljatöötamisel ja huvikaitse läbipaistvusega selle käigus. Kajastustes on vihjatud, justkui oleks Bolt Technology OÜ teinud protsessis ministeeriumi suunal lobitööd. Kirjavahetus ega kohtumised ei ole samas olnud avalikud ning selline olukord on loonud soodsa pinnase kahtluste tekkimiseks ministeeriumi tegevuse läbipaistvuse ning ametnikueetika oluliste väärtuste järgimise osas.

Olukord valmistab muret ka ametnikueetika nõukogule, kes teemat oma järgmisel koosolekul arutab. Eetikanõukogu üheks ülesandeks on analüüsida ametnike eetikakoodeksi rakendamist. Eetikakoodeksi põhiväärtusteks on usaldusväärsus, erapooletus, avatus ja koostöö ning seaduslikkus ning asutuste ja ametnike ülesandeks on kindlustada nende järgimine.

Vabariigi Valitsus on 2021. aastal heaks kiitnud lobistidega suhtlemise hea tava. Tegemist on juhisega, millega muu hulgas kujundatakse avaliku teenistuse kultuuri ning luuakse eeskuju. Tava rikkumise eest ei ole ametnikule sanktsioone ette nähtud, küll aga seab see asutuse juhile vastutuse tagada tava rakendamine ning järelevalvemeetmed.”

Viimased uudised