Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Võru linnavalitsus

Täna alustati Vilja tänaval I etapi rekonstrueerimistöödega. Käesoleva aasta novembri lõpuks ehitatakse valmis Räpina maantee ja Petseri tänava pikenduse vaheline sõidutee osa ning paigaldatakse ka vähemalt esimene kiht asfaltbetoonkatet. Esialgu teelõiku liikluseks ei suleta ning ühistranspordis muudatusi ei ole.

Vilja tänava I etapi rekonstrueerimistööde teostamiseks on AS Võru Vesi ja Võru linnavalitsus sõlminud hankelepingu konsortsiumiga Aigren OÜ ja Taristu Grupp OÜ. Esimene etapi käigus teostatakse ehitustöid Räpina mnt ja Vabaduse tn vahelisel lõigul ning kõik selle etapi tööd plaanitakse lõpetada hiljemalt 31. augustiks 2020.

Vilja tänava projekteerimise käigus on lisaks tänava tee-ehituslikule osale lahendatud ka haljastus, tänavavalgustus ja sademeveesüsteemid, Võru Vesi AS tellimusel reoveekanalisatsiooni- ja veetrassid ning Elektrilevi OÜ tellimusel maakaablid. Samuti on ehitusprojekti koostamise käigus läbi viidud infotunde ja küsitud arvamust ka tänavaga piirnevatelt kinnistuomanikelt.

Projekteeritud tänava sõidutee osa on kaherajaline ja laiusega kaheksa meetrit. Ühele poole tänavat on projekteeritud 2,5 meetri laiune betoonkivikattega jalgtee ja teisele poole 3 meetri laiune asfaltbetoonkattega jalg- ja jalgrattatee. Põiktänav, mis saab alguse Vilja tn 20 juurest ja lõpeb Vilja tn 26 ees, on projekteeritud 5,5 meetri laiuse sõiduteega ning teine põiktänav, mis saab alguse Vilja tn 16 juurest ja lõpeb Vilja tn 20 taga, on projekteeritud 5,2 meetri laiuse kõnniteega. Koostöös tänavaäärsete kinnistuomanikega on kinnistute ette projekteeritud võimalikult palju parkimiskohti.

Torustike ehitustöid teostatakse Võru linna reoveekogumisala veemajandusprojekti raames ning töid toetab EL Ühtekuuluvusfond. Veemajandusprojekti maksumus on ca 1,09 miljonit ja teede ehitusprojekti maksumus on ca 1,11 miljonit eurot.

Ehitustööde omanikujärelevalvet teostab Estpil OÜ koos Lindvill OÜ-ga.

Viimased uudised