Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Võru Kreutzwaldi tänav 5. novembril. Foto: Maire Udras

Kuigi Võru linna Kuperjanovi pataljoni ja Laane piirkonna ühendustorustike ehitus algas plaanipärasest hiljem, on tänaseks valmis ehitatud kogu projektijärgne torustik ning see on läbinud ka kõik torustikule ettenähtud kontrollid.

Võru linlaste rõõmuks on Danpower Eesti poolt teostatav kaugküttetorustiku projekt Võru linnas enne käreda pakase tulekut lõppemas ning teed sõidetavad, kuid asfalteerimise osas tuleb veel kannatust varuda, sest asfalteerimine sõltub ilmast, mida ette ennustada pole võimalik. Igal juhul on tagatud teede hooldus, mis tagab linlastele parima võimaliku liikumisvõimaluse ja seda ilmast sõltumata.

Danpower Eesti AS projektiarenduse juhi Juhan Aguraiuja sõnul oli projekti tehniliselt kõige väljakutsuvam osa seotud raudtee ja riigimaantee alla paigaldatava torustikuga, mida teostati kinnisel meetodil. „Umbes kolme meetri sügavuselt puuriti maa sisse kaks 90-meetrist terashülssi, mille sisse tõmmati hiljem maapinnal ühes tükis valmis tehtud 90-meetrised kaugküttetorud,” selgitas Aguraiuja tööde teostusprotsessi keerukust.

Ka Kreutzwaldi ja Jüri tänava torustiku parandustööd said lõpetatud oktoobri lõpus nagu lubatud ning üle antud OÜ-le Roadwest, kes tegeleb asfaltkatte taastamisega. „Kui Kreutzwaldi ja Jüri tänava asfalt on taastatud, asub OÜ Roadwest taastama Kose teed, kus praeguseks on lõpetatud torustiku ehitus ning käimas on viimased viimistlustööd,” sõnas Aguraiuja. Tööde lõpetamisega tegeletakse ka Kubja teel. „Kaevik on suures osas täidetud ning ootab taastamist,” täpsustas Aguraiuja.

OÜ Roadwest ehitusjuhi Madis Pärli sõnul on teede taastamisega Võru linnas tegeletud vastavalt eelnenud ehitustegevusele. Pärli paneb südamele, et vastupidava teekatte tagamiseks peavad ilmastikuolud olema sobivad. „Teede ehitamist mõjutab eelkõige õhutemperatuur – külma ilmaga on keeruline head tulemust saavutada, sest asfalteerimiseks vajaminev segu kipub maha jahtuma ja see loob aluse lagunemiseks, kuid meie eesmärk on siiski luua vastupidav teekate,” sõnas Pärli tuues välja, et teiseks faktoriks, mis asfalteerimist oluliselt mõjutab, on sademed.

Võru linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhataja Raiko Palm kinnitas, et Võru linnavalitsus tagab tänavate hooldusteenuse kõigil linna tänavatel vastavalt tänava seisunditasemele. Ehitusobjektidel, kus on töömaa üle antud, peab selle hooldamise korraldama ehitustööde töövõtja, mis tähendab antud juhul, et teede hoolduse tagab KVL Tehnika OÜ, kes on seni tegelenud torustiku ehitusega. KVL Tehnika esindaja Janno Kell ütles, et linlased kasutavad ehitusobjektiga seotud teid aktiivselt ning nende läbimiseks on oluline põhjalik teede hooldus. „Teeme omaltpoolt kõik, et teed oleks puhtad iga ilmaga,” sõnas Kell.

Viimased uudised