Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Stenbocki maja

Valitsus uuendas sidevahendite teel peetud istungil COVID-19 diagnoosiga haigetele ja nendega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele kehtivaid karantiininõudeid kuni 30. septembrini 2020. aastal.

Nagu varasemalt, on COVID-19 haigel keelatud alates haiguse diagnoosimisest kuni tervenemiseni elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda, välja arvatud tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või isiku elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral.

Elukohaks või püsivaks viibimiskohaks loetakse ka varjupaiga- ja turvakoduteenuse osutamise kohta.

Haigega koos elav või püsivalt samas elukohas viibiv lähikontaktne tohib väljaspool elukohta liikuda piiratud ulatuses üksnes juhul, kui tal pole haigustunnuseid ja ta on tervishoiutöötaja või avalikku ülesannet täitev isik, kes täidab oma tööülesandeid, kui ta jälgib oma tervist tähelepanelikult ning järgib valitsuse või terviseameti kehtestatud meetmeid võimaliku nakkushaiguse leviku tõkestamiseks.

Ka tohib lähikontaktne kodust lahkuda igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku hankimiseks, kui see pole muul viisil võimalik, ja õues viibimiseks, kui ta võtab kasutusele kõik meetmed võimaliku nakkushaiguse leviku tõkestamiseks. Samuti juhul, kui elukohas on välistatud igasugune kontakt COVID-19 haiguse diagnoosiga isikuga.

Korraldus: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/news-related-files/vv_korraldus_16.07.20.pdf (PDF)
Seletuskiri: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/news-related-files/sk_vv_korraldus_karantiin_16.07.2020.pdf (PDF)

Viimased uudised