Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Värsked brigaadikindralid Ilmar Tamm (vasakul) ja Enno Mõts. Kaitseväe pilt

President Kersti Kaljulaid andis täna Kadriorus üle brigaadikindrali auastmetunnused Kaitseväe Akadeemia ülemale Enno Mõtsale ja peatselt Balti kaitsekolledži ülema ametikohale asuvale Ilmar Tammele.

Brigaadikindral Enno Mõts on teeninud Kaitseväe Akadeemia ülemana 2016. aastast. Eelnevalt on ta muude ametikohtade hulgas teeninud 2. jalaväebrigaadi ülemana, Lõuna- ja Kirde kaitseringkonna ülemana, KVÜÕA taktika õppetooli ülemana ja Tapa väljaõppekeskuse suurtükiväegrupi ülemana. Brigaadikindral Mõtsa on tunnustatud erinevate autasudega, teiste hulgas Kotkaristi III klassi teenetemärgiga, Kaitseväe teeneteristiga riigikaitseliste teenete eest ja eeskujuliku teenistuse eest ning Rahuvahelistes Sõjalistes Operatsioonides Osalenu medaliga.

Brigaadikindral Ilmar Tamm on 2019. aastast teeninud Balti Kaitsekolledži rakkejaoskonna kursuseülemana. Varasemalt on ta ka teeninud Kaitseliidu peastaabi ülemana, kaitseväe peastaabi ülema asetäitjana operatiivalal, staabi- ja sidepataljoni küberkaitse kompetentsikeskuse Eesti kontingendi ülemana ja üksik-sidepataljoni ülemana. Brigaadikindral Tamme on muu hulgas tunnustatud Kotkaristi V klassi teenetemärgiga, Kaitseväe Eeskujuliku Teenistuse ristiga, Kaitseväe teeneteristiga riigikaitseliste teenete eest ning Kaitseliidu Eriteenete medaliga.

Traditsiooniliselt annab kõrgemate ohvitseride ehk kindralite auastmed üle president, vanemohvitseride auastmed kaitseväe juhataja.

Viimased uudised