Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

naiste ajateenistus

Enamus Eesti elanikke toetab naiste osalemist vabatahtlikus ajateenistuses, selgub reedel avalikustatud riigikaitse-alasest avaliku arvamuse uuringust.

Küsitluse järgi toetas naiste vabatahtlikku ajateenistust 79 protsenti küsitletutest, kusjuures eestlaste hulgas toetas seda võimalust koguni 85 protsenti vastanutest.

Naiste ajateenistuse vastu oli 16 protsenti küsitletutest, veel pool aastat tagasi oli selliseid vastajaid 22 protsenti. Naiste ajateenistuse poolt olid pigem eestikeelsed, nooremad ja kõrgema haridusega vastajad, selle vastu pigem venekeelsed ja vanemaealised küsitletud.

Naistele kohustusliku ajateenistuse poolt oli kolm protsenti vastanutest, kusjuures 15-19-aastastest küsitletutest toetas võrdset kohustuslikku ajateenistust kümnendik küsitletutest.

Tegevteenistuses kaitseväelaste seas läbiviidud tagasisideküsitluses, mille raames esitati naiste ajateenistuse kohta samad küsimused kui avaliku arvamuse uuringus, oli toetus naiste vabatahtlikule ajateenistusele 77 protsenti ning naiste kohustuslikule ajateenistusele 18 protsenti.

Toetus kaitseväele ja NATOle püsib

Arvamusuuringu tulemuste järgi on kaitsevägi ja Kaitseliit jätkuvalt Eesti inimeste usaldatuimate institutsioonide seas, kaitseväge usaldab 79 ja Kaitseliitu 71 protsenti vastanutest. Eesti julgeoleku peamisteks tagajateks peavad vastanud jätkuvalt kuulumist NATOsse ja iseseisva kaitsevõime arendamist.

Küsitletutest 58 protsendi hinnangul muutub olukord maailmas jätkuvalt ebaturvalisemaks. Sedamoodi arvavate vastajate osakaal on viimaste küsitluste jooksul siiski pidevalt vähenenud.

Eesti julgeolekuolukorda tajutakse paremana kui maailma olukorda – 60 protsendi vastajate arvates muutub Eesti olukord turvalisemaks või ei muutu halvemaks. Võrreldes poole aasta taguse küsitlusega on tõusnud eelkõige turvalisuse tõusu tajuvate vastuste osakaal.

Relvastatud vastupanu Eestile kallaletungi puhul pidas vajalikuks 83 protsenti vastanutest. Ise oli kaitsetegevuses valmis osalema 61 protsenti küsitletutest, sh 73 protsenti meestest ja 66 protsenti eestikeelsetest vastanutest.

Ajateenistust pidas vajalikuks 93 protsenti küsitletutest, ajateenistusest kõrvalehoidmist pidas vääraks 69 protsenti vastanutest.

LÕUNAEESTLANE

Viimased uudised