Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Stenbocki maja

2019. aasta 27. oktoobril Kagu-Eestit ootamatult tabanud torm tõi kaasa ulatuslikud ja kohati kuni nädala kestnud katkestused elektrivarustuses. Kolm aastat pärast tormi toimuval seminaril saadakse ülevaade, kuidas on arenenud kriisideks valmisolek riiklikul ja kohalikul tasandil. Töögruppides otsitakse valupunkte, millega kohalikel riigiasutustel ja ettevõtetel elektrikatkestuste ajal arvestada tuleb.

Võrumaa Arenduskeskuse eestvõttel korraldatakse täna, 18. novembril kultuurikeskuses „Võru Kannel“ seminari teist korda. Esimesel seminaril „Kagu-Eesti torm +1“ olid tähelepanu all side- ja kommunikatsiooniteenuste, kütusemüügi ja elektrivõrgu ettevõtete jätkusuutlikus ning tegevus elektrikriisi tingimustes. Sel aastal keskendutakse kohalike omavalitsuste, elutähtsa teenuse pakkujate ja tootmisettevõtete kriisiks valmisolekule elektrikatkestuste tingimustes.

„Kolme aasta eest nägime, kuidas ootamatu tugev torm jättis inimesed pikaks ajaks elektrita ja pani meie kriisideks valmisoleku proovile,“ ütles Lõuna päästekeskuse juht ja regionaalse kriisikomisoni esimees Margo Klaos. „Praegu peame Ukraina sõja taustal aga valmistuma hoopis tõsisemateks tahtlikult tekitatud ulatuslikeks elektrikatkestusteks.“ Seminar on erinevate osapoolte kohtumispaigana väga vajalik, sest tõsiste kriiside lahendamine nõuab kohalike omavalitsuste, riigiametite ja ettevõtete vahelist tihedat koostööd.

„Oleme viimase kolme aasta jooksul pidanud silmitsi seisma mitme eripalgelise kriisiga, mis on muutnud omavalitsuste, elutähtsate teenuste osutajate ning riigiametite ühised kriisiseminarid väga tähtsaks,“ ütles Võrumaa Arenduskeskuse juht Tiit Toots. „Eri osapooled aitavad välja tuua kriiside lahendamisel üles kerkinud probleemid ning läbi arutelude lepitakse kokku ühised sammud, kuidas edaspidi kitsakohti lahendada ja kriisideks paremini valmis olla.“

 Seminaril osalevad kohalike omavalitsuste kriisimeeskonnad, kohalike elutähtsat teenust osutavate (vesi, küte, kanalisatsioon) ettevõtete esindajad ja ettevõtjad. Seminar saab teoks Võrumaa Arenduskeskuse, Päästeameti Lõuna päästekeskuse ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koostöös.

Ettekanded:

  • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kriisireguleerimisosakonna juhataja Priit Saar –  „Majandus- ja kommunikatsiooniministeeiumi viimase aasta arengud elutähtsate teenuste korralduses“
  • Päästeameti Lõuna päästekeskuse juht Margo Klaos, ennetusbüroo juhataja Arvi Uustalu,  hädaolukorraks valmisoleku osakonna nõunik Tambet Vodi – Elanikkonnakaitse arengud riiklikus vaates, korteriühistute ja kogukondade kriisideks valmistumise võimalused.
  • Tartu Ülikooli sotsioloogia kaasprofessor Kati Orru – Kriisid ja inimeste haavatavus: BuildERS projekti õppetunnid Eesti ja Euroopa kriisidest.
  • Otepää vallavanem Jaanus Barkala – kriisimeeskonna juhtimisest Otepää valla näitel.
  • Rõuge vallavanem Britt Vahter – Kuidas on Rõuge vallas tagatud valmisolek elektrikatkestusteks?
  • Elutähtsat teenust osutava ettevõtte Võru Vesi jiht Juri Gotmans – Elutähtsa teenuse osutaja valmisolek elektrikatkestuseks.
  • AS Valio tehase juht Tamar Oja – Suurtööstuse valmisolek elektrikatkestuseks.

Peale ettekandeid kogunevad eri teemalised töögrupid, kus selgitatakse süvendatult probleeme, mida elektrikatkestused omavalitsustele, ettevõtetele ja korteriühistutele ning kogukondadele endaga kaasa toovad.

Viimased uudised