Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Terviseamet

Terviseamet rakendab Vana-Kalamaja tänaval tegutseva MEM Cafe valdaja suhtes asendustäitmist ning alates tänasest aitab ettevõtte suletuna hoidmist tagada turvaettevõte.

Terviseamet tegi MEM Kohvikud OÜ-le 29. novembril ettekirjutuse, millega kohustas sulgema MEM Cafe kuni 31. jaanuarini 2022, kuid ettekirjutust ei täidetud. Asendustäitmise abil tagab Terviseamet ettekirjutuse täitmise turvaettevõtte abil ning kõik sellega seotud kulud tuleb hüvitada MEM Kohvikud OÜ-l.

Täitekorralduse kohaselt tagatakse asendustäitmise korras MEM Cafe sulgemine ning turvaettevõte kontrollib, et ettevõtte ruumides ei viibiks kõrvalisi isikuid ning seal ei osutata teenuseid ega toimu muud majandustegevust.

Terviseamet küsis mehitatud valve teenuse tagamiseks pakkumised viielt turvaettevõttelt ning asendustäitmist hakkab vahetult teostama EventSECURITY Turvateenistus OÜ. Asendustäitmise ligikaudsed kulud on 22 eurot tunnis ühe turvatöötaja kohta. Teenuse lõplik hind tuleneb sellest, kas teenuse vajadus püsib ettekirjutuse kehtivuse lõpuni ehk 31. jaanuarini 2022.

Viimased uudised