Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Volikogu otsustas kehtestada Tartus 2021. aastal maamaksumääraks 2,5 protsenti maa maksustamishinnast. Põllumajanduslikult haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumäär on 2 protsenti.

Aastatel 2002-2018 oli maamaks Tartu linnas üks protsent, 2019. aastal 2 protsenti ja 2020. aastal 2,5 protsenti. Maamaksuseaduse järgi võib maksumäär olla 0,1-2,5 protsenti.

Järgmise aasta linnaeelarvesse on planeeritud maamaksust tulu 1,94 miljonit eurot.

Alates 2013. aastast on maamaksust vabastatud maa omanik tiheasustusega alal kuni 1500 ruutmeetri ja hajaasustusega alal kuni 20 tuhande ruutmeetri ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on rahvastikuregistri andmetel tema elukoht.

Tartus kehtib ka 200 ruutmeetri ulatuses täiendav maksuvabastus pensionäridele, represseeritutele ja osalise või puuduva töövõimega inimestele, kuid samuti ainult selle maa osas, kus asuvas hoones on isiku elukoht, ja juhul, kui koduomaniku maksuvabastus ei kata kogu kinnistu maamaksu.

Kommentaarid

Viimased uudised