Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Vastase kaotused. Allikas: https://armyinform.com.ua/

Lõunaeestlane jätkab sõjanduse asjatundja Toomas Piirmanni ülevaatega sündmuste kohta Ukraina sõjas.

Ukraina 31. mai 2023:

täna rindelt vaid lühikokkuvõte ja pisu enam sõjaga seonduvast rindejoonest kaugemal…

1. Rinde kokkuvõte

2. Ukraina pommitamine

3. venemaa kurtmised

4. „Rahuplaan”

5. venemaa jätkab vabalangemist demograafilisse auku

6. venemaa koht maailma edetabelis seoses orjade arvuga riigis “paranes” tuntavalt

7. Poola sulgeb vabariigi siseministeeriumi määrusega alates 1. juunist venemaalt ja valgevenest pärit veokite riiki sisenemise

8. Lühiuudised

1. Kupiansk-Kreminna rindel hakkas pisu aktiivsem tegevus lisaks kahele eelnevale suunale ka Svatove-Kupiansk maantee piirkonnas. Rindejoones muutusi ei tuvastanud.

Siversk: jätkusid rünnakud Bilohorivka külale nii kirde- kui kagusuunalt. Suuremaid muutusi rindejoones polnud.

Bahmut: wagner jätkab Donetski üksustele Bahmuti üleandmist ning kummaltki poolelt ründetegevust juba mitmes päev vähem. Rindejoone suuremaid muutusi ei tuvastanud.

Donetsk: nagu varasemalt, Avdiivka ja Marinka tihe ründamine jätkub ning proovib vene pool ka uutest kohtadest Ukraina kaitses nõrkusi leida.

Lõunarinne/Herson: kaudtuleduell ja Ukraina ulatus Melitopolini..

2. vene pool tabas eile öösel kuskil olulist elektritaristut, sestap oli mitmes piirkonnas ulatuslik elektrikatkestus, täna öösel õhuhäired vaid rindest kuni 150km linnades ja piirikülades. Hetkel pisu ootel, et mida vene pool edasi tegema hakkab, sest nädalaga kulus ära päris suur kogus erinevaid rakette ja droone.

3. Eile siis tabas moskvat ulatuslikum droonirünnak. vene pool teatas, et mingil moel kõik alla lasti. Plahvatusi olla kostnud ka ümber moskva. kreml süüdistab Ukrainat, Ukraina kehitab õlgu ja teatas, et nad arvavad, et selliseid rünnakuid tuleb veel. Mis täpselt toimus on palju spekulatsioone õhku visanud ja jätaks selle siin täiendamata. Eks neid võimalusi u 3 ole. Küll hakkas kasvama moskva elanike ebakindlus. Kipub arvama, et putinil tuleb vist riigis „rahu säilitamiseks” miskit kardinaalsemat ette võtta. Ei edene rinne, kasvavad venemaal erinevate objektide plahvatused ja õhus liigub Ukraina suurema vastupealetungi tont. Lisaks moskva kandile toimus suurem plahvatus Krasnodari krais ja põlema läks naftatöötlemisetehas. Lisaks pommitas Ukraina erinevad objekte Belgorodi oblastis. Sealne kuberner juba ahastab, et kogu Harkivi oblast tuleb kohe ära vallutada lõpetamaks Ukraina õhurünnakud. Ahjaa, ka moskvas hakati segama droonide kasutatavaid satelliitnavigatsioonisignaale, sestap taksojuhid ja autojuhid kurdavad GPS-i signaali puudumise üle.

4. copy pisu muret tekitavast uudisest ja ootab rohkem infot: EL ja USA võimud kutsuvad Ukrainat üles pehmendama oma seisukohta rahuläbirääkimistel venemaaga. Vastutasuks pakutakse Kiievile julgeolekugarantiid ja EL-iga liitumisprotsessi käivitamist, kirjutab Itaalia ajaleht La Repubblica. Väljaande andmetel toetasid G7 riigid ideed korraldada tippkohtumine president Volodymyr Zelenski poolt Ukrainale välja pakutud „rahuvalemi” teemal. G7 teeb aga ettepaneku tingimusi pehmendada ja muuta need vastuvõetavamaks globaalse lõuna riikide – Aafrika, Ladina-Ameerika ja Aasia arengumaade – jaoks. Üks variant, mida G7 on valmis Kiievile pakkuma, on läbirääkimised Ukraina Euroopa Liiduga ühinemise üle juba detsembris toimuval EL-i tippkohtumisel.

La Repubblica kirjutab, et Washington kavatseb sõja lõppu kiirendada, kuna venemaa ja Ukraina vastasseis võib USA valimiste eel probleemiks saada. Eelmisel sügisel avalikustas Zelenski plaani Ukraina sõja rahumeelseks lahendamiseks, nimetades seda Ukraina „rahu valemiks”. Peamiste punktide hulgas on vene vägede väljaviimine okupeeritud aladelt ja sõjategevuse lõpetamine, ÜRO põhikirja elluviimine, territoriaalse terviklikkuse ja maailmakorra taastamine, kiirgus- ja tuumaohutus, sõja lõpu fikseerimine jpm.

venemaa ei toetanud Ukraina rahuplaani. Konflikti lahendamine on võimalik alles pärast Kiievi keeldumist EL-i ja NATO-ga ühinemisest, ütles venemaa välisministeeriumi juhi asetäitja Mihhail Galuzin. Lisaks nõudis diplomaat, et Ukraina tunnistaks okupeeritud alasid venemaa omaks.

Ka Hiina kavatseb anda oma panuse konflikti rahumeelsesse lahendamisse. Hiina saadik Li Hui külastas hiljuti Varssavit, Berliini, Pariisi ja Brüsselit, et arutada võimalikku plaani sõja rahumeelseks lõpetamiseks. Diplomaat ja endine suursaadik moskvas kutsus üles venemaa-Ukraina konflikti võimalikult kiiresti lõpetama ja vältima selle eskaleerumist.

Nagu The Wall Street Journal kirjutas, esitas Li Hui EL-i riikides ringreisil Euroopa ametnikele karmid nõudmised: venemaa peab Ukraina sõja rahumeelse lahendamise tulemusel säilitama okupeeritud alad. Hiina Rahvavabariigi välisministeerium lükkas selle väite ümber.

5. venemaa jätkab vabalangemist demograafilisse auku. Esimeste laste sündide kogumäär on viimase kuue aasta jooksul langenud 19,9% ja teise – 31%, ütles venemaa töö- ja sotsiaalkaitseministri esimene asetäitja Olga Batalina.

„Sündimuse langus on tingitud esimese ja teise lapse sündimise intensiivsuse vähenemisest. <…> Mis on põhjus? Võti on rahvastiku vanuselise struktuuri halvenemine, fertiilses eas naiste koguarv väheneb,” ütles Batalina foorumil Demography and Family Policy 2030: Relying on Traditional Values (TASS-i tsitaat).

Ta täpsustas, et viljakas vanus on periood 15–49 aastat. Samas sünnib kõige rohkem 30-39-aastaste vanuserühmas – 48% koguarvust. Aastaks 2030 väheneb selle grupi arv 33,8% – 12 miljonilt 7,9 miljonile.

Samal ajal on 20–29-aastaste naiste arv, kes moodustab 44% sündidest, viimase kümne aastaga kahanenud 40% võrra, 7,2 miljonini, aastaks 2030 see kasvab, kuid vaid 9,7% 7,9 miljonini.

Samaaegselt esimese ja teise lapse sündimuse langusega kasvab kolmandate ja järgnevate laste sündimus. Alates 2016. aastast on see kasvanud 12,5%. Kuid nagu Batalina märkis, ei suuda kolmandate sündide kasv väiksema demograafilise baasi tõttu kompenseerida esmasünnituse ja teise sündimise vähenemist.

„Kui teine laps sünnib pärast 35. eluaastat, siis tõenäosus kolmandaks saada on juba väike, peres sellist otsust sageli ei tehta. Et kolmas laps sünniks enne 40. eluaastat, on vajalik, et esimene laps sünniks vanuses 25-26,” märkis aseminister.

Rosstati andmetel vähenes 2022. aastal venemaal sündinud laste arv 96 tuhande võrra, 1,306 miljonini, ning oli madalaim alates 2001. aastast. Riigis tervikuna oli sündimus 1,5 korda madalam kui suremus (1,905 miljonit).

2023. aasta I kvartali tulemuste järgi vähenes sündide arv veel 2,9% – 311,1 tuhande lapseni. Kümnete tuhandete meeste mobiliseerumine ja hukkumine sõjas toob paratamatult kaasa demograafilise olukorra halvenemise – laste sündide arv väheneb veel 5-10% ja muutub madalaimaks alates 19. sajandi algusest, usub demograaf Aleksei Rakša.

kreml tunnistas demograafilise poliitika läbikukkumist. „Siiani oleme läbi kukkunud demograafias. Ja tõepoolest, <…> oleme praegu demograafiliselt väga keerulises olukorras,” ütles venemaa föderatsiooni presidendi pressisekretär dmitri peskov. Tema sõnul rakendatakse mitmeid meetmeid, et „liigutada meie rahvastikku sündimuse suurendamiseks”. „Kuid seni pole need meetmed andnud soovitud tulemust,” nentis peskov. Ahjaa, seda kinnitas ka putin oma pisu varasemas sõnavõtus.

6. Venemaa osutus Euroopa ja Kesk-Aasia orjade arvult liidriks, olles maailmas viiendal kohal ekspluateeritud orjade arvu poolest. See tuleneb raportist „Global Slavery Index”, mille koostas inimõigusorganisatsioon Walk Free koostöös Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooniga.

Teadlaste sõnul elab maailmas praegu orjuses 49,6 miljonit inimest. Kaks kolmandikku neist on koondunud vaid kümnesse riiki. Samal ajal jälgisid teadlased olukorda 160 osariigis. Orjade absoluutarvult on esiviisikus: India (11 miljonit), Hiina (5,8 miljonit), Põhja-Korea (2,6 miljonit), Pakistan (2,3 miljonit) ja venemaa (1,89 miljonit). Esikümnes on veel Türgi (1,3 miljonit), USA (1,1 miljonit) ja Brasiilia (1,1 miljonit).

Maailma piirkondadest juhivad orjade arvu poolest suure ülekaaluga Aasia ja Vaikse ookeani piirkond – 29,3 miljonit. Euroopa ja Kesk-Aasia regioonis, kuhu venemaa kuulub, on 3,2 miljonit orja. Peaaegu kaks kolmandikku neist on venemaal.

Suurim orjuse levik tuhande elaniku kohta registreeriti Põhja-Koreas (104,6 inimest), Eritreas (90,3), Mauritaanias (32), Saudi Araabias (21,3) ja Türgis (15,6).

Selle näitaja järgi on venemaa maailmas kaheksandal kohal – 13 orja 1000 elaniku kohta. Sellele järgnevad Afganistan ja Kuveit. Kõige madalam orjuse tase on Šveitsis ja Norras – 0,5 inimest 1000 elaniku kohta.

„Tänapäeva orjuse” all mõtlevad uurimuse autorid mis tahes „ärakasutamise, võimu kuritarvitamise või pettuse juhtumeid”. See mõiste hõlmab sunniviisilist tööd, seksuaalset ärakasutamist, lapstööd ja sundabielu. Teadlased märgivad, et Euroopa ja Kesk-Aasia piirkonnas reageerivad orjanduse probleemile kõige halvemini Türkmenistan ja venemaa. Nii näiteks kiideti venemaal heaks idee meelitada vange suurtesse riiklikesse ehitusprojektidesse. „Lisaks on teateid põhjakorealaste sunnitööst venemaa ehitus- ja põllumajandustööstuses,” öeldakse raportis.

Raporti koostajate hinnangul on venemaal vaja viivitamatult lõpetada riigipoolne vangide sunnitöö kasutamine, samuti sunnitöö karistuseks inimestele, kes järgivad riigi poolt toetatavatest erinevaid poliitilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke seisukohti.

Esimene Walk Free aruanne avaldati 2018. aastal. Sellest ajast alates on orjade arv maailmas kasvanud 10 miljoni inimese võrra. Ligi 50 miljonist orjuses olevast inimesest 27,6 miljonit on sunnitööl, 22 miljonit elab sundabieluses. Üle poole – 54% orjadest – on naised ja tüdrukud. Ligi 50 miljonist orjast üks neljast on laps.

7. Poola sulgeb vabariigi siseministeeriumi määrusega alates 1. juunist venemaalt ja valgevenest pärit veokite riiki sisenemise. Sellest teatab Poola raadio. Keeld hakkab kehtima veoautodele, traktoritele, haagistele, poolhaagistele ja autorongidele. See kehtib kuni edasise teatamiseni.

Poola siseministeerium selgitas varem, et meede võeti kasutusele seoses avaliku julgeoleku nõuetega ja vajadusega „võtta kiireloomulisi ennetusmeetmeid” sündmuste „ootamatu ja kriisilise iseloomu tõttu”.

vene riigiduuma tegi eelmisel nädalal valitsusele ettepaneku keelata Poola transpordifirmadel kaubavedu läbi venemaa. Vastava otsuse võtsid saadikud vastu 23. mai koosolekul. Lisaks tehti dokumendis ettepanek keelata Poola veoautodel tankimine venemaa jaemüügihindadega. Selle asemel plaaniti Poola vedajate kütusekulu määrata „Euroopa Liidu hinnatasemele”.

vene riigiduuma spiiker vjatšeslav volodin ütles, et saadikud toetasid resolutsiooni üksmeelselt. Tema sõnul kaotavad Poola ettevõtted otsuse langetamise korral umbes 8,5 miljardit eurot „venemaa arvelt saadud” tulu.

Kaliningradi oblasti suhtes meede ei kehti, ütles oblasti kuberner Anton Alihhanov. Ta märkis, et Kaliningradi oblastisse kaupa toimetavatest välisvedajatest moodustavad Poola veokid 15-18%.

Väljaande küsitletud eksperdid ennustasid Poola võimude peegelvastust. See võib tekitada lisaraskusi kõikidele osapooltele, sealhulgas provotseerida transpordikulude tõusu, ütles KBT tolli- ja logistikamaakleri president Julia Šlenskaja. „Samas on turuosalised juba ammu harjunud töötama ülekoormusega. Ja nendel sanktsioonidel ei tohiks olla väga suurt mõju,” märkis ekspert.

8. Lühiuudised

Suurbritannia teatas, et moskva ründamine Ukraina poolt on õigustatud.

USA teatas, et Rootsi võib NATO-ga liituda lähinädalatel.

USA pikendas sanktsioonide nimekirja.

kadõrov tegi ettepaneku kuulutada venemaal välja sõjaseisukord.

Võib-olla hakkab jää liikuma seoses kaugemale ulatuvate rakettide lubamisega USA poolt Ukrainale (kuni 300 km).

Kokkuvõte tugineb avalikele allikatele. Allikateks on sõdivate poolte ametlikud teated, kummagi poole blogijate sõnumid ning kolmandate osapoolte info. Loo autor üritab hoida eraldi fakti, kuuldust ja arvamust. Info kipub enamasti olema vastukäiv või seda varjatakse, sestap tugineb kokkuvõtte lisaks erinevate sõjalist olukorda kajastatavate kaartide analüüsil. Vigu juhtub ja parandused teeb järgmise päeva kokkuvõttes. Vabandused ette, et vene riiki, sellega seotud isikute ja linnade nimed on väikse tähega… ja sõna Ukraina igas võtmes suure tähega.

Viimased uudised