Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Siseministeeriumis kogunes ülemaailmse eestluse koostöökomisjon teisele koosolekule. Koosolekul arutati töörühmade töötulemusi ja lepiti kokku järgmistes vahe-eesmärkides.

Rahvastikuminister Riina Solman nentis oma 31. jaanuari avakõnes suurt üleilmset huvi koostöökomisjoni tegevuse vastu. „Mul on rõõm tõdeda, et oleme hoogsalt üleilmse eestluse programmi koostama hakanud. Käivitunud on kaheksa valdkondlikku töörühma, millest kujunevad uue programmi põhisuunad. Võrreldes Rahvuskaaslaste programmiga, mis põhiliselt keskendus keeleõppele ja kultuurisidemete hoidmisele, on lisandumas mitmeid teemasid: näiteks ühtse infovälja, majanduse, rahvadiplomaatia või ka noortega teemadega seonduv. Üha aktuaalsemaks muutub kõik, mis puudutab võõrsil elavate rahvuskaaslaste tagasipöördumist Eestisse. Huvi töörühmade töös osaleda on sedavõrd suur, et veel praegugi, kui töörühmade juhid on juba teinud esimesed vahekokkuvõtted töörühmade esmasest tööst, on veel inimesi kes soovivad koosolekutega liituda,“ nentis Solman.

Üleilmse eestluse koostöökomisjoni näol on tegemist Vabariigi Valitsuse korralduse alusel moodustatud arutelukoguga, kuhu kuuluvad mitmed ministrid, organisatsioonide esindajad ja mitmete diasporaaorganisatsioonide esindajad. Koostöökomisjoni esimees on  rahvastikuminister Riina Solman.

Täpsemat infot üleilmse eestluse programmi koostamise ja töögruppide kohta leiab siseministeeriumi kodulehelt: https://www.siseministeerium.ee/et/eesmark-tegevused/uleilmne-eestlus

Järgmine koostöökomisjoni kohtumine toimub 27.aprillil 2020 Tartus. Rahvastikuminister vastutab rahvastiku- ja perepoliitika kujundamise, rahvastikutoimingute koordineerimise ning usuasjade ja kodanikuühiskonna arengu eest. Riina Solman on rahvastikuminister alates 29.04.2019.

Viimased uudised