Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Täna kogunesid justiitsministeeriumis erinevate asutuste esindajad, et arutada abinõusid, kuidas tõhusamalt tõkestada uimastite abil toime pandud seksuaalseid rünnakuid.

Arutelu ajendiks oli kirjanik Sass Henno kodanikujulgusega kogutud arvukas inimeste teave nende või nende lähedaste suhtes korgijoogiga toime pandud rünnakutest.

„Selline argpükslik kuritegu nagu uimasti abil vägistamine väärib riigi tugevamat reaktsiooni. Selleks tuleb uimastamise abil vägistamine lugeda raskendavaks asjaoluks, mille eest oleks tulevikus ette nähtud kuni viieteistaastane karistus,“ sõnas justiitsminister Urmas Reinsalu.

Reinsalu rõhutas, et ohvritel on oluline pärast teadvusele tulekut lasta koheselt haiglas endalt proovid võtta, sest korgijoogi tuvastamine organismis on ajakriitiline. „Tähtis on arvestada, et ükski inimene ei saa arusaadavalt süüdistust narkootikumi pruukimises, kui ta ise pöördub haiglasse või politsei poole seoses võimaliku mürgitamisega. Kohtumisel lepiti kokku, et politsei ja prokuratuur koostavad juhendid selliste ohvrite kiireks kohtlemiseks,“ lausus Reinsalu. „Samuti on vajalik hakata edaspidi koguma kuritegevuse statistikas andmeid seda tüüpi tegude kohta,“ lisas ta.

 

Kohtumisel rõhutati vajadust korgijoogiga uimastamist tugevamalt ennetada. Selleks võetakse vaatluse alla need lõbustusasutused, kus toimunud mürgitamiste kohta on tulnud arvukalt teavet. Reinsalu hinnangul tuleb hinnata vajadust muuta alkoholi müügilubade väljastamist. „Kui asutustes toimub pidev inimeste mürgitamine, siis tuleks sellistelt baaridelt müügiluba ära võtta,“ selgitas Reinsalu. Kohtumisel lepiti kokku, et prokuratuur teavitab meelelahutusasutusi sellest, kuidas turvatöötajad peaksid mürgitamiskahtluse korral käituma. Lisaks lepiti kokku, et koostatakse ohvriuuring selliste rünnete ulatuse kohta ning infomaterjalid käitumisjuhisena ohvritele.

Arutelul osalesid justiitsministeeriumi, Põhja prefektuuri, prokuratuuri, sotsiaalkindlustusameti ning Eesti kohtuekspertiisi instituudi esindajad.

Seksuaalvägivalla ohvritel ja nende lähedastel tasub teada, et:

  • Seksuaalvägivald on vägistamine, sellega ähvardamine või muu seksuaalse iseloomuga tegu. Seksuaalvägivallaga on tegu ka siis, kui Sa ei saanud anda oma nõusolekut vahekorraks, näiteks tundsid hirmu, olid uimastatud, joobes või magasid.
  • Kõigil seksuaalvägivalda kogenutel soovitame koheselt pöörduda seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste poole. Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused pakuvad professionaalset ööpäevaringset abi seksuaalvägivalda kogenud inimestele.
  • Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused asuvad Tallinnas, Tartus, Ida-Virus ning Pärnus.
  • Kui Sinu lähedane on kogenud seksuaalvägivalda ning soovid teda aidata, leiad juhiseid abisaamiseks siit:http://www.palunabi.ee/seksuaalvagivald/lahedane-koges

Viimased uudised