Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Stenbocki maja

Täna kogunenud valitsuse majandusarengu komisjon arutas suuremat panustamist ettevõtete rakendusuuringute korraldamisse ning sai ülevaate ettevõtlusdoktorantuuri tõhusama toetamise plaanidest.

„Just praegu peame pingutama selleks, et viirusekriisist välja tulla ja otsima viise, kuidas oma majandust uuendada,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „Üks suund, kuidas seda teha on kindlasti teaduse ja ettevõtluse tihedam koostöö, et meie ettevõtjad leiaks endale uusi konkurentsieeliseid. Selleks toetame Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu senisest palju enam rakendusuuringuid. Samuti laiendame ettevõtlusdoktorantuuris õppimise võimalusi, et tagada ettevõtetele teadus- ja arendustegevuseks vajalikud teadlased ja insenerid.“

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem tutvustas komisjonile ettevõtete vajadustest lähtuva rakendusuuringute ja eksperimentaalarenduse korraldamise plaane Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusse (EAS) loodava rakendusuuringute programm abil.

„Rakendusuuringute programmist saab meie ettevõtjatele väga oluline tugi, et abistada neid uute ärivõimaluste leidmisel, uute toodete ja teenuste arendamisel ja teadus- ja arendustegevuse projektide läbiviimisel, et tõsta ettevõtete konkurentsivõimet ja ärilist edu. Praeguse rahastusperioodi jooksul soovime tõsta rakendusuuringuid tegevate ettevõtjate arvu vähemalt poole võrra ja soovime, et teadus- ja arendusinvesteeringud võiksid olla 0,4 protsenti  SKPst,“ ütles Siem.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium esitab septembris valitsuskomisjonile ettepanekud ka rakendusuuringute osakute loomiseks.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps andis komisjonile ülevaate ettevõtlusdoktorantuuri loomisest, et soodustada ülikoolide ja ettevõtete koostööd. See aitaks juurde tuua doktorikraadiga inimesi, kes suudavad tipptasemel teadustulemusi töömaailmas rakendada. Lisaks ettevõtlusdoktorantuuri tõhustamisele käsitletakse ettevõtetega koostöö soodustamist akadeemilise suunitlusega doktorantuuri puhul. Toetuse tingimused töötatakse välja koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga 2021. aasta alguseks.

„Ettevõtlusdoktorantuur on hea võimalus siduda senisest enam teadlasi ja doktorante ettevõtetes ja asutustes toimuvate arendusprotsessidega. On riigi huvides, et teadusega tegelevate inimeste hulk erasektoris kasvaks. Selle sihi oleme seadnud endale ka uues teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse strateegias,“ ütles Reps.

Valitsuse majandusarengu komisjoni eesmärk on edendada Eesti majandusarengut ja parandada riigi konkurentsivõimet. Komisjoni tegevust juhib peaminister. Komisjoni liikmed on: ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister, haridus- ja teadusminister, justiitsminister, majandus- ja taristuminister, rahandusminister, tervise- ja tööminister, välisminister. Teised ministrid osalevad komisjoni istungil peaministri kutsel, kui teemakäsitlus eeldab vastutava ministri kohalolu.

Viimased uudised