Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Suvisel kaevude rajamise kõrgajal tuletab keskkonnaamet meelde, et puurkaevu rajamiseks tuleb kohalikust omavalitsusest taotleda ehitusluba ning tööd võib teha üksnes selleks tegevusluba omav ettevõtja.

„Puurkaeve võib rajada ainult ehitusloa alusel,” kinnitas ameti keskkonnaosakonna vee peaspetsialist Kadri Haamer. „Ehitusluba tuleb taotleda kohalikust omavalitsusest, kes edastab ehitusloa taotluse koos ehitusprojektiga keskkonnaametile kooskõlastamiseks.”

Ettevõtetel, kes tegelevad puurkaevude projekteerimise ja/või rajamisega, peab olema tegevusluba, et tagada töötegijate pädevus, põhjavee kaitse nõuete täitmine ning hüdrogeoloogiliste töödeks kasutatava tehnoloogia ja seadmete vastavus keskkonnanõuetele.

„Ühtki kaevu ei tohi rajada ilma vastavat luba omamata. Omavoliliselt ja ilma tegevusloata rajatud puurkaevud, mille puhul ei ole järgitud õigusaktidest tulenevaid nõudeid ja kaitsetsoone, seavad ohtu lähiümbruse põhjavee ja seega ka meie joogivee kvaliteedi,” selgitas Haamer.

Eramute veevarustuses kasutatakse kaht peamist kaevutüüpi: puurkaev ja salvkaev. Salvkaevu läbimõõt on tavaliselt ca 1 m, sügavus valdavalt 5 kuni 10 m ja rajatud on see põhjavee ülemistesse kihtidesse. Puurkaev on suhteliselt väikese läbimõõduga mantel- ja/või filtertoruga kindlustatud puurauk, mis on puuritud vee võtmiseks sügavamatest põhjaveekihtidest.

LÕUNAEESTLANE

Viimased uudised