Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaitseväe pilt.

„Julgeolek ei ole Eesti jaoks paraku midagi iseenesestmõistetavat, igaüks meist peab mõtlema riigikaitsele. Maakaitseüksused peavad sõja korral kaitsma oma kodukanti ja seepärast on oluline just sealsamas õppida tundma maastikku ja harjutada läbi oma tegutsemine. Õppusel osalejatega rääkides on tunda, et Kaitseliidu okkad on valmis vastast valusalt torkama,“ ütles president Alar Karis, kohtudes Pärnumaal lisaõppekogunemisele Okas saabunud maakaitseüksustesse kuuluvate kaitseliitlastega.

„Pean väga oluliseks, et ka maakaitses viiakse läbi välkõppusi ja testitakse, milline on tegelikult vabatahtliku organisatsiooni valmidus. Nii saame Kaitseliidu sõjaaja tegevust lihvida ja tõsta kiirust, millega ollakse valmis oma ülesandeid täitma,“ sõnas riigipea.

President Karis kohtus koos kaitseväe juhataja kindral Martin Heremiga maastikul õppusel osalevate kaitseliitlastega. Kaitseliidu Lääne maakaitseringkonna ja Pärnumaa maleva pealik kolonelleitnant Tõnu Miil andis riigipeale ülevaate õppuse algusest ja senisest kulgemisest.

„Kaitsevägi saab kindlasti väga kasulikud õppetunnid ka sellest, et katsetatakse paindlikku valmisolekut – kas õppuselt koju-tööle tagasi lubatud on valmis mõne tunni jooksul oma postile naasma,“ lisas president Karis.

„Tänan kõiki võitlejaid, kes on oma igapäevaste tööde ja tegemiste juurest tulnud õppusele harjutama ning seeläbi kindlustama Eesti riigikaitset. Sama oluline on ka perekondade ja tööandjate toetus, ka nemad panustavad niiviisi meie julgeolekusse,“ rõhutas riigipea.

„Soovin õppuseks jõudu kõigile reservistidele ja Pärnumaa, Saaremaa ja Lääne maleva kaitseliitlastele,“ lisas ta.

„Käesolev on esimene lisaõppekogunemine, mis keskendub ainult maakaitsestruktuurile ja selle valmiduse testimisele. Esimesed kutsutud olid kogunemiskohtades vaid loetud tundidega ja kohalolijate tegevusest oli näha varem omandatud oskusi ning välja kujunenud valmidust täitma sõjaaja ülesandeid. Seetõttu usun, et need mehed ja naised suuvavad vastasele edukalt valu teha,“ ütles kaitseväe juhataja kindral Martin Herem.

Lisaõppekogunemisel Okas harjutavad 830 maakaitseüksustesse kuuluvat kaitseliitlast nii väikeüksuste taktikat kui ka paindliku õppekogunemise korraldamist. Õppuse eesmärk on lahinguvalmiduse kontrollimine, mille käigus kontrollitakse riigikaitse käsuahela toimimist valitsuse otsuste langetamisest kuni kiirreageerimisstruktuuri reservväelaste kogunemiseni. Samuti harjutatakse lisaõppekogunemise käigus maakaitsestruktuuri kuuluvate väikeüksuste poolt sõjaaja ülesannete täitmist ja lahinguvalmiduse säilitamist pikemal perioodil.

Viimased uudised