Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Põlva vallavalitsus alustab energiahinna tõusu leevendamiseks taotluste vastuvõttu 17. jaanuaril 2022. Paberil taotlust saab esitada ka raamatukogudes.
Taotlemiseks tuleb esitada kirjalik vormikohane taotlus. Taotlusele on vaja lisada energiatarbimist tõendavad dokumendid (arved, vajadusel muud dokumendid) iga energialiigi kohta, mille kompenseerimiseks hüvitist taotletakse.
Dokumentidelt peab olema tuvastatav tarbimiskoha aadress, tarbitud energia kogus ning maksumus.
Kui tegemist ei ole taotleja omandisse kuuluva eluasemega, on vaja taotlusele lisada eluruumi kasutamise õigust tõendav dokument (üürileping, kasutusleping, omaniku kinnitus kasutusse andmise kohta vms).
Sissetulekuna läheb arvesse pereliikmete Eestis ja väljaspool Eestit kõikidest tuluallikatest saadud tulu, millest arvestatakse maha makstud elatis ja täitemenetluses kinni peetud summad. Elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta peab taotleja esitama vastavad lisadokumendid.
Taotlusi võetakse vastu perioodil 17.01.2021-31.05.2022. Taotluse menetlemise aeg on 35 tööpäeva.

Viimased uudised