Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaitseväe pilt.

Sel nädalal Lõuna-Eestis ja Põhja-Lätis toimunud 2. jalaväebrigaadi rahvusvahelisel staabiõppusel Lõunatorm harjutasid üle 400 kaitseväelase ja kaitseliitlase taktikaliste väljakutsete lahendamist.

Õppuse peamine eesmärk oli treenida 2. jalaväebrigaadi sõjaaja koosseisu kuuluvate üksuste staape ning tihendada piiriülest koostööd Läti maakaitse Zemessardze 2. brigaadiga.

„2. jalaväebrigaad on süsteemselt arenev organisatsioon ja meie jaoks on oluline harjutada relvaliikide koostööd ning tegutsemist ühiselt Läti Zemessardzega,“ ütles 2. jalaväebrigaadi staabiülem kolonelleitnant Tarmo Luhaäär lisades, et õppuse käigus nii brigaadi üksustele kui Kaitseliidu Lõuna- ja Lääne lahingugruppidele loodud taktikalised väljakutsed leidsid lahenduse.

Ülesehituselt on Lõunatorm arvutipõhine juhtimispunkti õppus (CAX/CPX – Computer Assisted Exercise/Command Post Exercise), mis toimus tänavu teist aastat ning samaaegselt nii Tartu Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste matkekeskuses kui Lätis Aluksnes, kus paikneb Zemessardze 2. brigaadi staap.

Õppuse käigus kuvatakse lahingutegevus selleks loodud simulatsioonisüsteemis, mida juhivad taktikalise raadivõrgu kaudu juhiseid saavad operaatorid. Selline ülesehitus võimaldab üsna reaalselt läbi mängida erinevaid lahingusituatsioone ning lahendada tehnilisi, taktikalisi ja logistilisi väljakutseid ilma, et tooks tuhandeid sõdureid reaalselt maastikule.

2. jalaväebrigaad on peamiselt Lõuna-Eestis paiknev kaitseväe struktuuriüksus, kuhu rahuaegsesse koosseisu kuuluvad Kuperjanovi jalaväepataljon, tagalapataljon ja staabi-sidekompanii. Ülejäänud üksused formeeritakse sõjaolukorras regulaarselt täiendõpet saavate reservväelaste baasil.

Viimased uudised