Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Rahandusministeerium tutvustas täna valitsusele seadusemuudatusi, mis võimaldavad lühendada kohalike omavalitsuste tuuleparkide planeerimist kahe kuni kolme aasta võrra. Riik on seadnud eesmärgiks oluliselt kiirendada ja lihtsustada Eesti üleminekut taastuvenergia kasutamisele, tuuleparkide planeerimismenetluse lühendamine on selleks esimene samm.

Riigihalduse ministri Riina Solmani sõnu nõuavad turbulentsed ajad kiireid lahendusi. „Riigina oleks tulnud taastuvenergia võimsuste rajamist kiirendada juba eile.Pean riigihalduse ministrina seisma selle eest, et elektrivarustuskindlusega seotud rajatised saaksid planeeritud õigeaegselt, et majandustegevus elektripuuduse või selle kõrge hinna tõttu ei kannataks ning meie elu ja tegevused saaksid jätkuda ning edeneda. Hajutatud elektritootmisest, sh tuuleenergia parkide võimekusest sõltub täna otseselt kogu meie edasine tulevik,“ rääkis minister. „On vaja kiirkorras tegeleda sellega, et meile oleksid tagatud energiajulgeolek, keskkonnakaitse ja taskukohased elektrihinnad ning seda pakuvad juhitavata tootmisvõimsuste kõrval täna tuule- ja päikesepargid, siin ei ole alternatiivi.“

Taastuvenergia kiirema arendamise põhifookus on tuuleenergial ning kiirendada soovitakse juba arenduses olevaid projekte. „Meie linnad ja vallad on tublid tuleviku poole sammujad, neil on täna planeeringutega kavandamisel tuuleparke 30 ringis. Tuleme neile appi ja anname õigusi juurde, muudame koheselt planeerimisseadust nii, et kiiresti saab liikuda tuulepargi projekteerimise etappi. See peaks aitama pooleliolevatel arendustel võita kaks kuni kolm aastat,“ selgitas minister.

Pooleliolevate tuuleparkide arenduste kiirendamiseks planeerimisseaduse, ehitusseadustiku ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muudatused on plaanitud jõustuma uue aasta algusest. Kavandatavate muudatustega saab täpsemalt tutvuda veebilehel planeerimine.ee.

Eesti on seadnud eesmärgiks toota 2030. aastal sama palju taastuvelektrit kui on Eesti aastase tarbimise kogumaht. Selleks vajab Eesti juurde ligi 1 gigavatt tuuleenergiat merel ja 1 gigavatt tuuleenergiat maismaal. Samuti tuleb jätkata nii päikeseenergia kui taastuvenergia salvestamisvõimsuse kiire arendamisega.

Viimased uudised