Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Rahandusministeerium

Rahandusministeeriumis toimus esmaspäeval kohtumine kohalike omavalitsuste juhtidega, et leida lahendusi piirkondlikele väljakutsetele ning arutada arengu- ja koostöövõimalusi. Peamise teemana tõstatus kesksete tugiteenuste laiendamine omavalitsustele, eeskätt kesksete riigihangete võimalus, mis suunaks osa hangetest Riigi Tugiteenuste Keskuse korraldada.

„Kohalikelt omavalitsustelt on ammu tulnud signaal, saada riigihangete korraldamisel rohkem nõu ja abi,“ märkis riigihalduse minister Riina Solman. „Omavalitsustel on tegelikult täna võimalik saada Rahandusministeeriumilt riigihangete seaduse nõustamisteenust ja osaleda hangete koolitustel. Neist võimalustest tuleb riigil ühelt poolt rohkem informeerida ning omavalitsustel teiselt poolt neid kindlasti kasutada,“ sõnas minister.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektori Jan Trei selgitas, et omavalitsused kasutavad teenuste ja asjade ostmisel ning investeeringute tegemisel avalikku maksumaksja raha, mis eeldab riigihangete korraldamist. „Riigihanke korraldamine on väga detailselt reguleeritud protsess, mida peab väga hästi teadma ja valdama. On oluline, et riik hangete läbiviimisel ja korraldamisel omavalitsusi nõustab,“ märkis ta.

Riigi Tugiteenuste Keskus tutvustas kohtumisel keskse hankimise teenust ning arutati võimaluste üle, kuidas omavalitsused saaksid tugiteenusena keskse hankija teenuseid kasutada ja enda hangete korraldamise koormust sellega vähendada. Riigihangete osakonna juhataja Kati Eller märkis, et tugiteenuste keskus pakub täna hangete korraldamise teenust juba 44 asutusele ning on valmis teenust laiendama ka omavalitsuste suunas. „Riigihangete korraldamise tugiteenus võimaldab teenuse saajal keskenduda hanke sisulisele poolele ehk tehnilisele kirjeldusele ning meie võtame enda kanda kogu kaasneva juriidika,“ selgitas ta teenuse sisu.

Jan Trei lisas, et keskse hankija kasutamine oleks kohalikele omavalitsustele vajalik lisavõimalus, eriti võttes arvesse asjaolu, et lähiajal hakkavad avanema järgmise perioodi Euroopa Liidu struktuurimeetmete rahalised vahendid, mis eeldavad korrektselt korraldatud riigihankeid.

Veel anti kohtumisel ülevaade omavalitsuste üldisest majandusolukorrast, jagati infot uute toetusvoorude avanemise, tasandus- ja toetusfondi jaotuse ning energiakulude kompensatsiooni kohta. Lisaks alustasid veebruaris tööd regionaalsed nõukogud arengulepete elluviimiseks, riigikogu võttis vastu kohanimeseaduse jm.

Riina Solmani sõnul on koostöö omavalitsustega regionaalpoliitikas kõige alus. „Riik seisab linnade ja valdade selja taga ning lahendused saavad sündida vaid läbi avatud mõttevahetuse. Aitäh vallajuhtidele selle eest!“

Kohtumisel osalesid riigihalduse minister, regionaalvaldkonna eksperdid, omavalitsusjuhid, Eesti Linnade ja Valdade Liit ning Riigi Tugiteenuste Keskus. Rahandusministeeriumi ja kohalike omavalitsuste kohtumised toimuvad regulaarselt kord kuus.

Viimased uudised