Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Linnadele ja valdadele antakse finantsiliste võimaluste ühtlustamiseks tasandusfondist 107 miljonit eurot. Toetusfondist eraldatakse 167 miljonit, millest 10,4 miljonit antakse riigihalduse minister Riina Solmani ettepanekul omavalitsustele hüppeliselt kasvanud elektri- ja küttekulude katmiseks. 

„Kohalike omavalitsuse ja nende allasutuste, nagu näiteks sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud, tarbeks kasutatavad elektri- ja küttekulud kasvasid 2022. aasta sama perioodiga võrreldes 38 miljonit eurot ehk 57%,“ nentis riigihalduse minister Riina Solman. „Olukorras, kus kohalike omavalitsuste tulude kasv jääb niigi alla inflatsiooni ning tegeleda tuleb lisaks sõjapõgenikega, vähendab energiakulude kasv nende võimalusi tagada olemasolevate kohalike teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust.“

Toetus jaotatakse proportsionaalselt elektri- ja küttekulude kasvu osale, mis ületab 0,5 protsenti nende tulubaasi mahust. Arvesse võetakse kohaliku omavalitsuse ja temast sõltuvate üksuste eelarvest kaetavad elektri- ja küttekulud.

„Eesmärk ei ole kompenseerida igasugust kulude kasvu, vaid üksnes seda osa, mis on nende sissetulekuid arvestades olulise mõjuga. Jaotuspõhimõtted räägiti läbi ja lepiti kokku omavalitsustega eelarveläbirääkimistel,“ selgitas riigihalduse minister.

Toetusfondist 39 miljonit eraldati pikaajalise hoolduse korraldamise toetuseks, mis võimaldab käesoleva aasta 1. juulist muuda üldhooldekodu koha kättesaadavaks keskmise pensioni eest ja tõsta kodus elamist toetavate muude teenuste kättesaadavust.

Ülejäänud 117 miljonit eurot jaotub järgmiselt: toimetulekutoetus 35 mln, kohalike teede hoiu toetus 29 mln, koolieelse lasteasutuse õpetajate tööjõukulude toetuseks 15 mln, huvitegevuse ja -hariduse toetus 10 mln, asendus- ja järelhooldusteenuse toetus 19 mln, matusetoetus 4 mln, suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetus 2,7 mln, rahvastikutoimingute hüvitis 1,3 mln ning üle antud endiste riigiteede toetus 65 tuhat eurot.

Tasandusfondi 107 miljonist 65% antakse Lõuna- ja Kirde-Eesti ning 31% Kesk- ja Lääne-Eesti kohalikele omavalitsusele. Ülejäänud 4% läheb Põhja-Eestisse.

Viimased uudised