Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Riigikogu maaelukomisjon toetas riigihalduse minister Riina Solmani esitatud ettepanekut muuta kohanimeseadust nii, et riigil tekiksid vajadusel hoovad sobimatute ning Eesti ajalugu solvavate ehk seadusevastaste kohanimede muutmiseks.

„Mul on väga hea meel, et kohanimeseaduse muutmise protsess liigub jõudsalt edasi selle vastu võtmise suunas. Eile andis sellele oma toetuse Riigikogu maaelukomisjon, kes otsustas saata selle seaduse eelnõu edasi täiskogu istungile 25. jaanuaril ettepanekuga esimene lugemine lõpetada,“ ütles riigihalduse minister Riina Solman. „See on suur ja tähtis samm edasi selleks, et aidata ümber nimetada eestlasi ja Eesti riiki solvavad ning riivavad kohanimed, mis on tänini muutmata. Jutt käib ennekõike nimedest, mis on pandud eestlasi julmalt kohelnud punamõrtsukate auks ning mille jätkuvalt alles hoidmine on mõistusevaba.“

Seaduse muudatusega määratletakse täpsemalt edasised sammud, kui kohalik omavalitsus ei ole ise muutnud ära Eesti aja- ja kultuurilooga sobimatut kohanime, mille kohta on talle riik teinud vastava ettepaneku. Muudatusega nähakse ette võimalus võtta vajadusel kohalikult omavalitsuselt kui kohanimemäärajalt üle kohanime muutmise õigus. „Riik saaks nime muuta juhul, kui omavalitsus ei ole ministri eelneva ettepaneku järgselt sobimatut kohanime muutnud,“ selgitas Solman.

Kohanimeseadus näeb ka praegu ette, et kui ilmneb kohanime sobimatus, on omavalitsus kohustatud algatama kohanime muutmise menetluse 30 päeva jooksul. Kehtiv seadus ei sätesta tagajärge, mis saab siis, kui omavalitsus ei ole ministri ettepanekust hoolimata uut kohanime määranud.

Eelnõuga kõrvaldatakse õiguslik lünk, kui omavalitsus ei ole seadusevastast olukorda lahendanud. Minister saab eelnõu järgi olla omavalitsuse asemel kohanimemäärajaks juhul, kui omavalitsus ei ole ministri asjakohase ettepaneku saamisest arvates kahe kuu jooksul uut seadusele vastavat kohanime määranud.

Enne ministri poolt uue kohanime määramist küsitakse eelnõu järgi ka omavalitsuse arvamust ja avalikustatakse uue kohanime määramise eelnõu, mille kohta saavad valla- ja linnaelanikud oma ettepanekuid esitada. Uue kohanime kehtima hakkamisel tekib omavalitsusel kohustus vahetada välja senised kohanimele viitavad sildid ja viidad, millega seotud kulu kaetakse riigieelarvest.

Kohanimeseaduse eesmärk on kultuuriliselt ja ajalooliselt väärtuslike kohanimede kaitse, kohanimed peavad olema sobilikud Eesti aja- ja kultuurilooga.

Viimased uudised