Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Haridus- ja teadusministeerium saatis teisele kooskõlastusringile alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu. Partnerite tagasiside on oodatud järgneva 15 tööpäeva jooksul ning veebruari lõpus on kavas esitada eelnõu valitsusse. Alushariduse ja lapsehoiu seadus on kavandatud jõustuma 1. septembrist 2022.

Ministeeriumi asekantsler Liina Põllu sõnul lähtutakse põhimõttest, et laste arengu toetamine pere ja alushariduse professionaalide koostöös loob head eeldused edasiseks haridusteeks. Eelnõu kohaselt tagab omavalitsus lapsevanemate soovil kõigile 1,5 – 7-aastastele lastele kõrge kvaliteediga lapsehoiu ja lasteaia võimalused. „Eesmärk on kehtestada lasteaedadele ja hoidudele senisest ühetaolisem raamistik ning tugiteenuste osutamise süsteemi ühtlustamisega tagada ka alushariduse suurem sidusus põhiharidusega,“ selgitab Põld.

Koostööpartnerite ettepanekutele tuginedes on täiendatud ning täpsustatud alushariduse kättesaadavuse, tugiteenuste osutamise, õppekeele, rühmade moodustamise, töötajate koosseisu ja lasteaia ning -hoiu tegevuse aluseid. Eelnõu rakendamiseks on kaasajastatud lasteaia õpi- ja kasvukeskkonna nõudeid ning alushariduse riiklikku õppekava. Seoses haridussüsteemi ületulemisega peavad lapsehoiud edaspidi alushariduse riikliku õppekava alusel toetama kuni 3-aastaste laste üldoskuste arengut, samas ei muutu nende tegevustingimused, sh lapsehoidjate ja tervisekaitse nõuded.

Eelnõu esitatakse kooskõlastamiseks ministeeriumidele ja arvamuse avaldamiseks Sotsiaalkindlustusametile, Terviseametile, Tervise Arengu Instituudile, Päästeametile, Eesti Alushariduse Ühendusele, Eesti Alushariduse Juhtide Ühendusele, Eesti Eralasteaedade Liidule, Eesti Haridustöötajate Liidule, Eesti Koolijuhtide Ühendusele, Eesti Lasteaednike Liidule, Eesti Lastekaitse Liidule, Eesti Lastevanemate Liidule, Eesti Linnade ja Valdade Liidule, Eesti Õpetajate Liidule, Eesti Lapsehoidjate Kutseliidule, Eesti Lastehoidude Liidule, MTÜ-le Hea Algus, Eesti Eripedagoogide Liidule, Eesti Logopeedide Ühingule, Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudile ja Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudile ning Eesti Koolipsühholoogide Ühingule. Tagasiside alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõule on oodatud eelnõude infosüsteemis jaanuari keskpaigani ning eelnõu on kavandatud jõustada alates 1. septembrist 2022.

Viimased uudised