Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

16. juulil avaldatud Euroopa metsastrateegia aastani 2030 on oluline suunanäitaja. Pikaajalises ja strateegilise dokumendis tõdetakse et metsad ja metsandussektor on kesksel kohal Euroopa üleminekul moodsale, kliimaneutraalsele, ressursiefektiivsele ja konkurentsivõimelisele majandusele.

Keskkonnaministeerium tutvustas eile huvigruppidele EL-i metsastrateegiat ja selle võimalikku mõju. Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Meelis Seedre ütles, et arengukava ühe olulise osa – metsakaitse ja bioloogilise mitmekesisuse parandamises, on Eesti Euroopas esirinnas ning saab siin olla heaks eeskujuks ja teenäitajaks.

„On hea tõdeda, et Eesti metsandus on olnud pikalt kantud strateegias kirjeldatud ideedest. Selles rõhutakse, et tuleb võimalikult hästi edendada kõiki metsa poolt pakutavaid hüvesid. Metsad ja metsandus peavad olema jätkusuutlikud,“ kirjeldas Seedre strateegiat. „Oluliselt rõhutatakse metsanduse rolli maapiirkondades ja biomajanduse arendamisel.“  Metsaosakonna juhataja sõnul sõltub strateegia mõju palju sellest, kuidas strateegiat täpsemalt ellu viima hakatakse, ja selles osas tuleb palju arutelusid, kus Eesti peab oma huvide eest seisma.

Seedre rõhutas ka, et tal on hea meel näha, kuidas tuuakse konkreetselt välja asendusefekti olulisus, ehk puidu kasutamise eelis fossiilsete materjalide asemel. „See annab terviklikuma pildi metsanduse tähtsusest sidumispotentsiaali arvestamisel, sest asendusefektis peitub metsade süsinikusidumise võime võti,“ sõnas Seedre.

Strateegias kirjeldatakse üsna detailselt puiduenergia sektorit, kus on öeldud, et tuleb veelgi paremini kontrollida, et energiaks kasutataks vaid sellist puitu, mis ei sobi millekski muuks.

Eesti võtab EL-i metsandusstrateegia arvesse metsanduse järgmise kümnendi arengukava koostamisel, kinnitas Seedre.

Keskkonnaminister Tõnis Mölder rõhutas huvigruppide, keskkonnaministeeriumi, valitsuse ja Riigikogu rolli strateegia rakendamisel. “Ootan kõigilt osapooltelt sisukat kaasamõtlemist ja panustamist, et saaksime Euroopa Liidu üleste kliimaeesmärkide täitmisesse võimalikult eesrindlikult panustada, kaitstes ühtlasi meie huve,“ sõnas Mölder.

Lähikuude ajakava:

  • Keskkonnaministeerium ootab huvigruppidelt järgmise nädala jooksul tagasisidet
  • Ministeeriumide vaheline kooskõlastusring septembri keskpaigas
  • Strateegia valitsuses oktoobri teises pooles, pärast kinnitamist arutelud Riigikogus

Taustaks:

ELi uus metsastrateegia aastani 2030 on üks Euroopa rohelise kokkuleppe juhtalgatusi, mis põhineb ELi elurikkuse strateegial aastani 2030 ja milles käsitletakse kõiki metsade funktsioone. Strateegia aitab saavutada ELi eesmärki vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heidet vähemalt 55% ja saada 2050. aastaks kliimaneutraalseks ning täita ELi võetud kohustust suurendada kasvuhoonegaaside sidumist looduslikes objektides, nagu on ette nähtud kliimamääruses.

Viimased uudised