Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Eile neljapäeval, 9. novembril võttis Läti parlament Seim vastu kaheksa seaduse muudatused, mis näevad ette Lätis uue partnerlusinstitutsiooni loomist – uut viisi kahe täiskasvanud inimese, sealhulgas samasooliste paaride suhete õiguslikuks tugevdamiseks ning neile sotsiaalse ja majandusliku kaitse tagamiseks.

Seaduste muudatused jõustuvad eeldatavasti 2024. aasta 1. juulil.

Hääletused kaheksa seadusemuudatuse üle näitavad, et nende vastu oli keskmiselt 35-40 saadikut – kõik opositsioonis olevad poliitilised jõud.

Selle seaduste paketi võttis parlament vastu kolm aastat pärast konstitutsioonikohtu (ST) otsust, mis rõhutab riigi kohustust kaitsta samasooliste partnerite perekondi.

Seni on mitmed katsed vallaliste paaride kooselu legaalselt tugevdada ebaõnnestunud. Peamised vastuväited on seotud asjaoluga, et sellised õigused kehtiksid ka samasoolistele paaridele. 24 aasta jooksul on partnerluse raamistik Seimi päevakorras juba üheksas kord.

Liikumine „Dzīvesbiedri” (Elukaaslased) ja juristid on aga varem väitnud, et partnerluse regulatsioon ei käsitle kõiki probleeme nagu varalised suhted või laste õigused, mistõttu samasoolised paarid pöörduvad ka edaspidi kohtusse.

Partnerluse eeskirjad näevad ette, et partnerluse saavad notariaalselt sõlmitud lepinguga sõlmida kaks täisealist isikut, kellel on lähisuhted, isiklikud ja ühised majapidamised ning kes kavatsevad selle eest hoolitseda ning teineteist hooldada ja toetada.

Inimesed, kes on abielus, sugulased, õed-vennad, poolõed ja kasuõed-vennad ei saa kooselu luua, näevad seadusemuudatused ette.

Partnerluse asutamise ja lõpetamise andmed kantakse füüsiliste isikute registrisse.

Partneril on pärast partnerluse loomist õigus teha teise partneri kohtlemisega seotud otsuseid, kui ta ei suuda enda eest hoolitseda või oma tahet vabalt väljendada, samuti saada teavet partneri raviasutustest. Muudatused võimaldavad partneritel saada ka sotsiaalseid garantiisid.

Partnerlus ei ole mõeldud abielu asendamiseks ega sellega võrdsustamiseks.

Viimased uudised