Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Täna harjutasid 2. jalaväebrigaadi 27. pioneeripataljoni reservväelased Väluste lasketiirus demineerimist, lõhkamist ning erialarelvadest laskmist, valmistudes õppuse järgnevateks faasideks.

„Formeeritud võitlejad on tugeva tahtega ja valmis igas olukorras brigaadi manöövrit toetama,” ütles 27. pioneeripataljoni staabiülem kapten Aso Licht. Ta lisas, et reservväelaste tagasiside on olnud positiivne, kuna õppus pakub vaheldust igapäevarutiinile, võimalust kohtuda vanade võitluskaaslastega ja luua uusi tutvusi. „Reservväelaste seas on nii hiljuti ajateenistuse läbinud sõdureid kui ka neid, kes teenisid 10 aastat tagasi.”

27. pioneeripataljoni reservväelased formeeriti esmaspäeval Tartus Raadi linnakus. Sama päeva õhtul paikneti ümber Viljandimaale Väluste harjutusalale, kus alustati formeerimisjärgse väljaõppega. Teisipäeval osaleti laskeharjutustel ning läbiti meditsiini- ja taktikaõpe. Lisaks viidi läbi pioneeri rühmavarustuse täiendõpe mootorsae ja motopuuriga. Tehnikarühma erialaõpet alustati rasketehnikaga, tehes pinnasetöid ja truubivahetusi. Kolmapäeval jätkati laske- ja demineerimisharjutustega. Pärast värskendusõpet liigub pataljon operatsioonialale, kus alustatakse tõkestamist ja positsioonide rajamist.

„Kevadtorm on seni olnud tegevusterikas. Olen saanud värskendada ajateenistuse käigus õpitut, mis tegelikult on siiamaani lihasmälus olemas,” ütles kapral Kristjan Laid, kes läbis ajateenistuse 2018. aastal.

Pioneeripataljon on lahingtoetusüksus, mille eesmärk on raskendada maastikul vastase üksuste liikumist ja tagada oma üksuste liikuvus ja varjerajatised. Pioneeripataljonis õpetatakse sõdureid miine paigaldama, käsitsema ja lahingdemineerima. Samuti õpitakse välikindlustamist, pioneeritehnika kasutamist ning tõkete ja sildade rajamist.

Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mida juhib Eesti diviis. Õppuse käigus harjutatakse nii sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist kui ka tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Õppusel osalevad nii tegevväelased, ajateenijad, reservväelased, kaitseliitlased kui liitlasriikide sõdurid.

Kevadtorm 2024 kuulub NATO õppuste seeria Steadfast Defender 2024 raamistikku, ehk on üks Steadfast Defenderi osaõppustest. Steadfast Defender 2024 on suurim NATO õppus aastakümnete jooksul. Seal osaleb poole aasta jooksul, alates jaanuarist kuni juulini 2024 ligi 90 000 osalejat kõigist 32-st liikmesriigist. Õppuse laiemaks raamistikuks on kinnitatud NATO regionaalsed kaitseplaanid.

Siin on video:

Viimased uudised