Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Riigikohus

Riigikohus selgitas tänases määruses, et kaasomanikul on õigus nõuda teiselt elamu kaasomanikult viimase ainukasutuses olevate eluruumide kütmist. Eluruumide kütmata jätmine rikub korrashoiukohustust.

Elamu üks kaasomanik pöördus kohtusse, kuna teine kaasomanik ei kütnud enda ainukasutuses oleva esimese korruse ruume. Teisel korrusel aasta ringi elava kaasomaniku sõnul olid seetõttu külmad ka tema ainukasutuses olevad ruumid, mis kahjustab tema tervist ja elamut ning suurendab küttekulusid.

Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas, et kaasomanikul on ainukasutuses olevate ruumide korrashoiu kohustus, mis hõlmab ka neis vajaliku sisekliima hoidmise kohustust. Kohus rõhutas, et eluruumides peab olema tagatud inimesele ohutu ja tervislik elukeskkond ning seal peab olema võimalik viibida aasta ringi.

Kui kaasomanik rikub temal lasuvat ainukasutuses olevate ruumide korrashoiu kohustust, saavad teised kaasomanikud nõuda rikkuvalt kaasomanikult rikkumise lõpetamist või sellest hoidumist. Seejuures rikkumist eeldatakse, kui osutub tõendatuks, et kaasomanik enda ainukasutuses olevaid ruume kütteperioodil ei küta või ei tee seda regulaarselt.

Tsiviilkolleegium selgitas, et sisekliima tingimuste määramisel on kohtul lai kaalutlusõigus, lähtudes hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest ning arvestades kõigi oluliste asjaoludega.

Kohtumäärusega saab tutvuda Riigikohtu veebilehel.

Viimased uudised