Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Pilt: Rahandusministeerium

Veebilehel minuomavalitsus.ee täna avalikustatud omavalitsuste 2021. aasta teenustasemete tulemused peegeldavad kohalike teenuste olukorda Eesti eri paigus. Erinevates kategooriates paistavad üldjuhul silma suuremad linnad ja vallad, ent leidub ka väiksemaid omavalitsusi, kes mõnes valdkonnas väga heal tasemel teenuseid pakuvad.

Tulemuste puhul on seekord silmapaistvamaid valdu-linnu esile tõstetud kolmes kategoorias: suurimad ligipääsetavuse arendajad, parimad võimaluste kasutajad ja avatud valitsemisega omavalitsused.

Ettepaneku, lisada ligipääsetavus eraldi hindamiskategooriana, tegi käesoleval aastal Sotsiaalministeerium ja nii õnnestus sel korral tunnustada omavalitsusi, kes on ligipääsetavuse parendamisse kõige enam panustanud. 2021. aasta edukad ligipääsetavuse arendajad on Viljandi linn,Narva linn ja Viimsi vald.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on ligipääsetavuse probleemkohtade tõstatamine ning kohalike omavalitsuste motiveerimine nendega tegelemisel äärmiselt olulised. “Ühiskonnaelus kaasalöömisel peavad kõikidele inimestele olema loodud võrdsed võimalused. Seetõttu tuleb kindlasti tunnustada omavalitsusi, kes ligipääsetavuse arendamisel kõigile teistele eeskujuks on,” märkis minister.

Võimaluste kasutajate kategoorias paistis teist aastat silma Rakvere vald, samuti on esile kerkinud Võru linn ja Muhu vald. Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektori Veikko Luhalaidi sõnul oleneb omavalitsuse võimekus sellest, kuidas olemasolevaid parameetreid arvestades, nagu näiteks elanike arv või tulusus, oma võimalusi kasutada osatakse.

„Samas ei tohiks teenustasemete tulemusi võtta range pingereana, mille nimel võistelda tuleks, vaid tegu on kasuliku tööriistaga, mille abil omavalitsustel on võimalik oma potentsiaali maksimaalselt ära kasutada,“ rõhutas Luhalaid.

Avatud omavalitsuse tiitel anti sel korral välja kahes kategoorias. Üle 16 000 elanikuga omavalitsuste kategoorias pälvis tunnustuse teist aastat järjest Tartu linn ning alla 16 000 elanikuga kategoorias Türi vald. Nimetatud omavalitsused sait tiitli, kuna täitsid enim valdkondlikke kriteeriume.
„Avatud valitsemist iseloomustab aus ja selge kommunikatsioon ning läbipaistvad ja elanike osaluselt tehtud otsused ning tegevused. Selle loomulik ja vajalik osa on digilahenduste kasutamine,“ selgitas E-riigi Akadeemia E-demokraatia valdkonnajuhi Kristina Reinsalu. „Kasu omavalitsustele seisneb ennekõike selles, et erinevate vaatenurkade rohkus aitab otsuseid paremaks teha. Samuti on otsuste tegemisel osalenud inimesed meelsamini valmis ise panustama ja ka vastutust võtma,“ lisas ta.

Avalikustamisüritust on võimalik järele vaadata siit: facebook.com/minuomavalitsus.

Eelmise aasta tulemused kajastuvad veebilehel minuomavalitsus.ee, mis vaatleb kõiki peamisi omavalitsuste vastutusvaldkonna teenuseid kokku läbi 300 kriteeriumi (nende hulgas üle 600 lävendi) ning kõiki teenuseid on hinnatud ühtse metoodika alusel. Hindamiseks vajalikke andmeid on kogutud riiklikest registritest ja riigiasutuste andmebaasidest, kohalikelt omavalitsustelt ning Statistikaametilt. Veebilehega soovitakse kaasa aidata kohalike teenuste arengule üle Eesti. Portaali andmeid uuendatakse iga-aastaselt aastase tagasivaatega. 

Viimased uudised