Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Järgmisena Lõunaeestlase viiele küsimusele vastanud Priit Sibul ütles, et Isamaa kehtestas pagulastele sisserände kvoodid ja on valitsuses olles alati seisnud vastu survele suurendada sisserände piirarvu. Maksudest peaks tema hinnangul kindlasti langema alkoholiaktsiis. 

Järgnevad meie küsimused ja Priit Sibula vastused.

1. Millised maksud peaksid kindlasti langema?

Priit Sibul: Maksude puhul on oluline, et suudaksime olla konkurentsis. Täna on kõige suurem probleem alkoholi aktsiisiga, mida tuleb langetada nõnda palju, et lõunapiiril täna ekstiseeriv piirikaubandus kaotada. Loodetavasti aitab see uuesti taastada ka aktiivsema tegevuse Eesti põhjapiiril ning põhjanaabrid hakkavad siin uuesti rohkem käima ja ka teisi teenuseid (toitlustus, juuksuri- ja iluteenused, majutus, teater jne) tarbima.

2. Millised maksud peaksid kindlasti tõusma?

Priit Sibul: Minu arvates ei peaks ühtegi uut maksu kehtestama ega maksumäära tõstma.

3. Kui suur peaks Teie arvates olema õiglane pension?

Priit Sibul: Inimesed peavad hakkama tulevikus järjest rohkem ise tuleviku eest hoolt kandma. Selleks tuleb II pensionisammas muuta vabatahtlikuks, et inimesed saaksid vabaduse otsustada, mil viisil on nende jaoks parim võimalus valmistuda ajaks, kui töövõime on vähenenud. Õige on jätkata pensioni esimese samba indekseerimisega, mis arvestab ka elukallidust ning hoiab pensionid tasemel, mis tagab pensionisüsteemi jätkusuutlikuse ning inimestele äraelamiseks vajalikud vahendid.

4. Kas Eesti peaks Teie arvates riigikaitsele kulutama rohkem või vähem, miks? Kui palju peaks kaitsekulutusi tõstma/langetama?

Prit Sibul: Eesti kaitsmine on meie enda asi, mitte kellelgi teisel ei ole vaja seda riiki kaitsta. Meie tänased riigikaitsekulud on 2,16 protsenti SKT-st. Isamaa ettepanek on riigikulud tulevikus kasvatada 2,5 protsendini selleks, et tugevdada meie kaitsevõimet ja Kaitseliitu. Ka Kaitseliidu kulud on minu meelest mõistlik siduda riigikaitsekuludega, ehk kui need kasvavad, siis peaks automaatselt tulud kasvama ka Kaitseliidul, hetkel see nõnda ei ole. On oluline, et meie mehed ja naised oleks motiveeritud ning neile oleks tagatud kaasaegne ja vajalik varustus ning õpe.

5. Kuidas kavatsete tagada selle, et Eestisse ei tuleks kriminaalse mineviku ja mõtetega pagulased, kes hakkavad siin naisi ja lapsi vägistama?

Priit Sibul: Isamaa erakond kehtestas pagulastele sisserände kvoodid. Oleme valitsuses olles seisnud vastu survele suurendada riigi sisserände piirarvu, mis tänavuseks aastaks on 1315 inimest. Samuti oleme vastu kodakondsusseaduse muutmisele ning kodakondsuse andmisele lihtsustatud korras.

Samadele küsimustele on juba vastanud Marika Parv Vabaerakonnast, Igor Taro Eesti 200st ning Tarmo Tamm Keskerakonnast. 

Kommentaarid

Viimased uudised