Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Vabariigi valitsus kiitis tänasel istungil heaks seaduseelnõu, millega täpsustatakse sundkoormiste määramise ja täitmise kord riigikaitseliste ülesannete täitmise tagamiseks kõrgendatud kaitsevalmiduse, mobilisatsiooni, demobilisatsiooni või sõjaseisukorra ajal.

Praeguseks on valitsus küll kehtestanud sundkoormiste loetelu transpordivahendite osas, kuid kehtiv seadus ei kirjelda piisavalt täpselt sundkoormiste määramise protseduuri.

Kaitseminister Jüri Luige sõnul toetub Eesti esmane iseseisev kaitsevõime elanikkonna kaasatusele ning eeldab panust kõigilt, sealhulgas ka ettevõtjatelt.

„Riigikaitselisi sundkoormisi määratakse ja täidetakse riigikaitse korraldamiseks. Riigikaitses osalemine võib tähendada nii mobiliseerimist kaitseväkke kui ka valmisolekut toetada riigikaitselist tegevust oma varade, teenuste ja tööga,“ ütles Luik.

Riigikaitselisi sundkoormisi võib rakendada sõjalise tegevuse ettevalmistamiseks, mobilisatsiooni korraldamiseks, riigivara ümberjaotamiseks ja riigikaitseülesannete täitmise toetamiseks.

Sundkoormiste määramise alus on riigi vajadused sõjaolukorras, näiteks tehnilised vahendid, toit, kütus ja teatud teenused.

Seadusemuudatusega antakse Kaitseressursside Ametile, kaitseväe struktuuriüksuse ülemale või asjaomase ministeeriumi määratud ametiisikule või komisjonile õigus vara seisukorda vajadusel kontrollida.

Seadusemuudatusega täpsustatakse ka sundkoormiste määramise või täitmise otsuse kättetoimetamise kord, et koormisi saaks kiiresti ja paindlikult rakendada.

Sundkoormiste süsteemi väljatöötamisel arvestatakse elutähtsa teenuse osutajate toimetuleku tagamisega. Seadusesse lisatakse elutähtsa teenuse osutamiseks vältimatult vajalik vara loetelusse, mida sundkoormata ei tohi. See on vara, mida läheb kriisi ajal teenuse toimepidevuse tagamiseks vältimatult vaja.

Eelnõu koostamisel konsulteeriti lisaks Eesti Kaitseväele ja Kaitseressursside Ametile ka omavalitsuste ja ettevõtjate esindusorganisatsioonidega.

Viimased uudised