Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Võrguettevõtja Elering allkirjastas teisipäeval ligi 2,7 miljoni eurose lepingu Värska gaasimõõtejaama renoveerimiseks, mis valmides ei vaja enam kohapealset tööjõudu.

„Nagu kõik Eleringi alajaamad on kaugjuhitavad ja mehitamata, nii on kavas ka gaasi mõõtejaamad muuta täisautomaatseteks, et vähendada gaasisüsteemi opereerimiskulusid,” ütles Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi. „Gaasijaamade juhtimine hakkab dispetšerite poolt toimuma otse Eleringi juhtimiskeskusest Tallinnas.”

Renoveerimistööde käigus ehitatakse Nedsaja külas asuvale Värska gaasimõõtejaamale uus juhtimishoone, valmivad ruumid kromatograafidele ning side- ja mõõteseadmetele.

Olemasolev reguleersõlm likvideeritakse ning paigaldatakse uus gaasi kulu- ja rõhureguleersõlm. Välja vahetatakse ka mõõtejaama arvutisüsteemid ja riistvara. Värska gaasimõõtejaama uuendamise tööd lõpevad kava järgi selle aasta lõpus, teatas Elering.

Hanke tööde teostamiseks võitsid ühispakkujad UAB MT Group ja PPS Pipeline Systems GmbH.

Samuti kuulutati välja riigihange Karksi gaasimõõtejaama uuendamiseks, mis ka tehakse kaugjuhitavaks.

Värska ja Karksi gaasimõttejaamad on praegu mehitatud ööpäevaringselt ning kahe jaama käitamisega tegeleb kohapeal kümme inimest.

Lõunaeestlane

Viimased uudised