Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Danpower

Vastupidiselt paljudele teistele Eesti soojaettevõtetele kavatseb Danpower Eesti AS soojahinda veelgi langetada.

Alates 1. aprillist 2019 on kaugkütteteenuse uus hind 54,30 €/MWh + km, mis on ühtlasi Konkurentsiametiga kooskõlastatud piirhind Võru kaugküttepiirkonnas.

Hinnalangetamise tulemusel maksavad Võru linna olemasolevad ja uued kaugküttetarbijad megavatttunni eest 97 senti vähem kui aasta tagasi. Konkurentsiametiga kooskõlastatud piirhind oli seni 55,27 €/MWh + km.

Eelmise aasta mais langetas Danpower Eesti soojahinna piirhinnast madalamale tasemele, seades uueks hinnaks 54,53 €/MWh + km.

Danpower Eesti katlamajades enim kasutatava kütuse, hakkpuidu hind on just viimastel aastatel kõikjal Eestis tõusnud. Tänu investeeringutele ja uutele liitumistele on Danpower Eestil siiski olnud võimalik hoida soojahind stabiilsena ja seda isegi veidi langetada.

Alates 2012. aastast on Danpower Eesti investeerinud 6 miljonit eurot eesmärgiga suurendada soojatootmise efektiivsust ja vähendada võrgu soojuskadusid. Selle tulemusel on nüüd võimalik väiksema kütusekogusega tarnida klientidele suuremal hulgal soojust.

Ettevõtte müüdavat soojust on viimastel aastatel hakanud tarbima paljud uued era- ja ärikliendid, tänu millele on aastane soojuse müük tõusnud 55 000 MWh-lt üle 60 000 MWh. Sellest müügimahu kasvust saavad nüüd kasu kõik Võru kaugküttepiirkonna kliendid.

„Me loodame, et saame ka tulevikus varustada loodushoidliku ja usaldusväärse kaugküttega paljusid uusi kliente. Tänu Võru kaugküttevõrgu laiendamisele suudame ka edaspidi müüa soojust soodsa hinnaga,“ kinnitab ettevõtte juhatuse liige Markus Süßmann.

Danpower Eesti AS on Võru linna kaugkütteettevõte, mis kuulub Saksa ettevõttele Danpower GmbH. Danpower Eesti opereerib kaugküttevõrku kogupikkusega 28 km ning nelja katlamaja koguvõimsusega 40 MW. Ettevõte varustab loodushoidliku soojusenergiaga nii kortermaju, avalik-õiguslikke asutusi kui ka ettevõtteid. Soojatootmiseks kasutatakse üle 90 protsendi ulatuses taastuvkütuseid. Võru linna kaugküttevõrgule on Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing väljastanud ka tõhusa kaugkütte märgise.

Võrusoo katlamaja. Foto: Danpower

Viimased uudised