Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Võrus on räägitud korruptsioonist seoses varasemate linnavalitsustega, aga reaalsus on see, et mitte kunagi varem pole olnud nii palju korruptante võimul kui nüüd.

Alustame abilinnapeast Sixten Sillast, kes on korruptsiooni eest karistatud. Tegemist oli samasuguse toimingupiirangu rikkumisega, mille eest mõisteti kriminaalkorras süüdi Neinar Seli ja see tegi Seli poliitilisele karjäärile lõpu.

Seli sai kriminaalsüüdistuse kaela selle eest, et ta oli nii Tallinna Sadama nõukogu esimees kui ka Eesti Olümpiakomitee president ja hääletas Tallinna Sadama nõukogu 31. oktoobri 2013. a koosolekul otsuse poolt maksta Eesti Olümpiakomiteele 250 000 eurot toetust.

Sixten Sild oli abilinnapea ja osales linnavalitsuse koosolekutel linnaeelarvest vähemalt 16 000 euro eraldamisel organisatsioonidele Võru spordiselts Kalev, Võrumaa spordiliit ja orienteerumisklubi Võru, mille juhatusse ta ise kuulub.

Karistusseadustiku § 300-1 lg 1 näeb ette karistuse korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangu teadva rikkumise eest suures ulatuses.

16 000 eurot on Võru linna mõistes palju suurem summa kui riigi mõistes 250 000 eurot, mille eest Seli kriminaalkorras süüdi mõisteti. Kuidas juhtus nii, et Seli sai kaela kriminaalsüüdistuse ja kohtuasja, aga Sixten Silla korruptsioonijuhtumi puhul piirduti 200-eurose rahatrahviga.

Põhjus oli selles, et kui korruptsiooni vastu hakati huvi tundma, läks Sixten Sild ise politseisse ja tunnistas kõik puhtsüdamlikult üles. Võimuliidu liige oli toona Võru politseijuht Anti Paap, kelle rolli karistuse määramisel ei saa alahinnata.

Leebemal karistusel oli suur mõju, sest kui Neinar Seli löödi pärast korruptsioonijuhtumit igalt poolt minema, siis Sixten Sild jätkab Võru linna tüüri juures nagu õige mees kunagi. Ta kandideerib eelolevatel valimistel Sotsiaaldemokraatide nimekirjas.

Aga see pole veel kõik. Suurima linna ettevõtte AS Võru Vesi nõukogu juhib Aavo Hummal, kes on endise Võru abilinnapeana otseselt kohtulikult kriminaalkorras korruptsiooni eest süüdi mõistetud ja karistatud. Korruptsioonikuritegu peaks välistama demokraatlikus riigis isiku osalemise poliitikas, aga Hummal kandideerib juba mitmendat korda Võru sotside nimekirjas nagu õige mees kunagi. Tõsi, seaduse järgi pole see otseselt keelatud, aga eetiliselt on tegemist absurdiga. Linna võim ja juhtimine ei pea mitte lihtsalt olema aus, vaid ka näima aus.

Hummal oli üks esimesi inimesi iseseisvas Eesti Vabariigis, kes korruptsiooni eest süüdi mõisteti. Ta oli koos linnapea Harri Treialiga võtnud oma osaühingu OÜ Humle kaudu Võru linnale põhjendamatuid varalisi kohustusi seoses autodega. Lihtsas keele öelduna lasi ta isikliku auto linnal kinni maksta ja summa oli lubatust suurem.

Süüdistuse kohaselt põhjustas Hummal oma korruptiivse teoga Võru linnale ligi 180 000 krooni ulatuses kahju. Samuti kahjustas Hummal enda osalusega ettevõttele põhjendamatute soodustuste tegemisega oluliselt omavalitsuse täitevorgani mainet ning vähendas usaldust linna eelarveliste vahendite otstarbeka ja sihipärase kasutamise suhtes. Prokurör nõudis Hummalile korruptsiooni eest kaheaastast tingimisi vanglakaristust kaheaastase katseajaga ning samuti kolmeaastast riigitöö keeldu.

Nii Treiali kui Hummali süüdistus hõlmas autotehinguid Võru linna ja OÜ Humle vahel, mille osanik ja juhatuse esimees oli Aavo Hummal. Ajavahemikus 1997. aasta novembrist kuni 1998. aasta novembrini võttis linnapea Treial volitusi ületades Võru linnale varalisi kohustusi kokku ligi 484 000 krooni ulatuses, millega ületas volikogu poolt autode soetamiseks ja liisimiseks lubatud summa ligi 180 000 krooni võrra.

Nii Hummal kui Treial mõisteti 2001. aastal kohtu otsusega lõplikult süüdi vastavalt korruptsioonis ja ametiseisundi kuritarvitamises. Kuriteo panid mehed toime linnavalitsuses töötamise ajal. Linnapea Treial sõlmis seadusega keelatud lepinguid ja kokkuleppeid abilinnapea Hummali poolt juhitud OÜ-ga Humle. Lepingute tulemusena võttis Võru linnavalitsus Hummali firmalt üle igakuiste rendimaksmiskohustustega 296 000 krooni maksnud sõiduauto Volvo S40. Hummali süü omakorda seisnes linnavalitsusele kahjulike lepingute sõlmimises iseenda juhtimisel olnud firmaga.

Treialit karistati 14 400 krooni suuruse rahatrahviga, Hummalit kaheaastase tingimisi vabadusekaotusega. Lisaks keelati kohtuotsusega mõlemal mehel kolme aasta jooksul valitsusasutustes juhtival kohal töötamine.

TARMO PIIRMANN,
Võru linnavolikogu liige

Viimased uudised