Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Sel aastal tuvastas Põllumajandus- ja toiduamet 8479 pudelit ehk 5935,3 liitrit valmis villitud mittenõuetekohast Scotch Whisky GlenAladale’i, mis läks hävitamisele. Lisaks rakendati mitmele ettevõttele sunnirahasid.

Põllumajandus- ja toiduameti (PTA) kalapüügi- ja turukorralduse osakonna juhataja Kaija Uuskami sõnul oli üks Eesti alkoholitootja valmistanud teise Eesti ettevõtte tellimusel Scotch Whisky GlenAladale’i, kuid eksinud mitmete erinõuete vastu. „Valmistamise käigus lisati Ühendkuningriigist (ÜK) toodud lahtisele Scotch whisky destillaadile lõhna- ja maitseaineid, suhkrut ja toiduvärvi, mida ei tohi whiskyle, ammugi mitte Scotch whiskyle piiritusjookide määruse kohaselt lisada,“ selgitab Uuskam.

Lisaks puudus tootjal ÜK pädeva ametiasutuse HM Revenue & Customs (HMRC) käest luba lahtise Scotch whisky käitlemiseks. „Kui ka luba oleks olnud, siis tootja oleks võinud Scotch whisky destillaati ainult veega lahjendada ja pudelitesse villida, igasuguste lisandite lisamine oleks ka loa olemasolul olnud keelatud,“ kommenteerib Uuskam, lisades, et tegu oli keeruka juhtumiga ning menetlus ühe poolega (töö tellijaga) veel käib.

Juhtumi menetlemise käigus tegi PTA koostööd Maksu- ja tolliametiga ning ÜK pädeva ametiasutuse HMRCga. „Saatsime välja ka FF (Food Fraud) teated Lätile, Leedule ja Bulgaariale, kuna meie andmetel liikus mittenõuetekohase koostisega Scotch Whisky GlenAladale ka nende riikide aktsiisiladudesse,“ sõnab ta.

Lahtise Scotch whisky (destillaadi), mis ei olnud veel villitud ja mille käitlemine ei vastanud nõuetele (aktsiisilaol puudus HMRC luba), edasiseks käitlemiseks andis PTA loa tingimusel, et lahtist toodet käideldakse nimetusena „piiritusjook“ ning valmistoote märgistusel ei viidata Scotch whiskyle ega kaubamärgile GlenAladale.

Tegemist ei olnud tervisele ohtliku kaubaga, vaid kaitstud nimetuse ärakasutamise ehk pettusega ning whisky valmistamisnõuete rikkumisega. Samuti puudus teatud kauba kohta jälgitavus ning mitmel poolel puudus HMRC luba.

Whiskyt (ehk whiskeyt) võivad toota kõik ettevõtted, kes peavad kinni piiritusjookide määruse (EL) nr 2019/787 sätestatud nõuetest. Kaitstud geograafilise tähisega whisky käitlemiseks tuleb esmalt saada luba UK pädevalt asutuselt, destillaadile on keelatud lisada lõhna- ja maitseaineid, suhkrut, toiduvärvi ja teisi lisandeid.

Scotch whisky tootespetsfikaadiga saab tutvuda siin ja Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky tootespetsfikaadiga siin.

„Kui mõni käitleja soovib Eestis Scotch whiskyt lahtiselt importida, segada, villida ja/või märgistada, siis peab ta selleks saama loa ka Suurbritannia (UK) pädeva ametiasutuse HM Revenue & Customs (HMRC) käest, misjärel jääb ta nende kontrolli alla,“ sõnab Uuskam. Ta rõhutab, et ka ainult lahtise Scotch whisky ladustajal Eestis (nt aktsiisilaol) peab olema selleks saadud HMRC käest luba.

Lisainformatsiooni protsessi kohta loe siit: https://www.gov.uk/guidance/producing-scotch-whisky.

Niisamuti tuleb käitlejal enne Irish whiskeyt Eestis lahtiselt importima, segama, villima ja/või märgistama asudes kõigepealt Iirimaa pädevalt ametiasutuselt  Department of Agriculture, Food and the Marine (DAFM) luba saada. Seejärel jääb ettevõte mainitud ametiasutuse kontrolli alla.

Lisainfot loe siit: https://www.gov.ie/en/publication/75770-geographical-indications-spirit-drinks/.

Uuskam rõhutab, et enne loa saamist ei tohi käitleja Scotch whiskyt ega Irish whiskeyt Eestis lahtiselt käidelda. Luba ei ole vaja juba valmis villitud toodete käitlemiseks.

PTA soovitab enne kaitstud nimetusega (lahtise) toote käitlema asumist teha endale selgeks nõuded, kas ja mis tingimustel on see lubatud. Kaitstud nimetustest ja geograafilistest tähistest üldiselt loe PTA lehelt.

Viimased uudised