Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Võru linnapea Anti Allase palk tõusis 400 euro võrra. Foto: Lõunaeestlane

Tänasel Võru linnavolikogu istungil küttis kõige enam kirgi linnapea Anti Allase ja abilinnapeade palgatõus ning volikogu komisjonide esimeeste töötasu tõus.

Hetkel teenib Võru linnapea Anti Allas 2500 eurot kuus. Sellest oli aga vähe ja nii tegi volikogu esimees Ülo Tulik tänasel volikogu istungil ettepaneku nii linnapea kui temast veidi vähem teenivate abilinnapeade palku mitmesaja euro võrra suurendada. Kui varem sosistati, et Allas noolib omale kogunisti 3500-eurost palka, siis nüüd lausus Tulik, et linnapeale piisaks 2900-eurosest ja abilinnapeadele 2500-eurosest sissetulekust. Tulik oli Allaselt uurinud, kas pelgalt 2900 euroga leppimine laseks tal oma tööd ka jätkuvalt silmade särades teha, ja Allas andnud talle seepeale jaatava vastuse.

IRLi kuuluv volikogu liige Hasso Ploomipuu, kes linnapea palgatõusu arutanud komisjonis kohal viibida ei saanud, pakkus välja, et linnapea võiks olla suurem, sest eraettevõtluses on palgad suuremad, ja avaldas arvamust, et säravate silmadega juhtimiseks peab olema motivatsiooni, mille tagaks just eelpoolnimetatud suur palk. „Kui vaadata Anti Allase töövõimekust, siis tema palk võiks olla 3500-4000. Tegu on ikkagi tippjuhiga!” arvas Ploomipuu.

Tulik oli sellise ettepaneku üle meeldivalt üllatunud ja kahetses, et arutelude aeg on juba möödas, mis tähendas seda, et tuli siiski jääda 2900 euro juurde. 2900-eurone tõus oleks tema arvates õiglane seepärast, et 2700 eurot on Kagu-Eesti maakondade keskmine, kuigi, tõsi, Setumaa valla juht teenib vaid 2200 eurot kuus. Samuti ei vastavat Tuliku sõnul tõele Ploomipuu väide, et eraettevõtluses on palgad kõrgemad. „Timmi rääkis, et eraettevõtluses on praegu palgad just väiksemad.”

Sots Viktor Puolakainen avaldas seepeale arvamust, et nii palju kui tema inimestega on rääkinud, on linnapea 2900-eurone palk linnarahvale arusaadav, aga kõrgem mitte.

Lisaks linnapea ja abilinnapeade palgatõusule määrati linnavalitsuse liikmetele sõidulehe alusel makstava hüvitise suuruseks kuni 335 eurot kuus, kütuselimiidiks kuni 200 liitrit kuus ning mobiiltelefoni ja selle kasutamisega seotud teenuste maksumuse piirmääraks 60 eurot kuus.

Volikogu komisjonide esimeestel nagu Helga Ilves (kultuur ja rahandus) ja Halliki Karba (keskkond ja korrakaitse) oli jälle põhjust rõõmustada selle üle, et nende igakuine 130-eurone töötasu tõuseb 200 euro peale, mis teeb üsna arusaadavaks selle, miks sotsid eelmisel volikogu istungil nagu enne viimset päeva nõnda paljude komisjonide etteotsa trügisid. Nii saavad Helga Ilves ja Halliki Karba, kes mõlemad kaht komisjoni juhivad, iga kuu täiendavalt 400 eurot taskusse pista. Revisjonikomisjoni esimehe Rein Peedumäe igakuine sissetulek hakkab olema 300 eurot kuus.

Kuna tõuseb linnapea palk, siis tõuseb ka volikogu esimehe Ülo Tuliku töötasu, mis on 50 protsenti ehk pool linnapea palgast. Tulik hakkab saama volikogu juhtimise eest 1450 eurot kuus. Volikogu aseesimehe tasuks kehtestati 625 eurot ja volikogu liikme tasuks iga kohal käidud istungi eest on 30 eurot.

Hasso Ploomipuu pärimise peale, miks ei võiks volikogu esimees saada samapalju palka kui linnapea, vastas Tulik, et seda ei mõistaks rahvas. Reformierakonda kuuluv opositsionäär Anti Haugas pakkus välja, et volikogu liikmete tasu võiks siduda volikogu esimehe omaga. Eesmärgiks oleks korruptsiooniohu vähendamine, kuna magusad komisjonikohad seavad sinna saanud volikogu liikmed linnavalitsusest sõltuvusse. Selle peale ägestus Anti Allas, kes leidis, et kõik võiks jätkuda vanas vaimus.

Lisaks palga- ja töötasutõusudele võeti vastu Võru linna 2017. aasta lisaeelarve, mille maht on 106 201 eurot. Pärast lisaeelarve vastuvõtmist kujunes 2017. aasta eelarve mahuks 22 512 228 eurot. Samuti võeti vastu Võru linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2022 ning läbis esimese lugemise Võru linna 2018. aasta eelarve eelnõu, mille maht on 17,6 miljonit eurot.

IRJA TÄHISMAA

Viimased uudised