Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Võru linnavolikogu tegi täna peaaegu ühehäälselt otsuse Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi sulgemise kohta. Vastu oli ainult Tarmo Piirmann (Isamaa) ja erapooletuks jäi Halliki Karba (SDE), kes on samas koolis ajalooõpetaja.

Volikogu otsustas lõpetada Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi tegevuse 31. augustil 2020 ning  mittestatsionaarses õppevormis õppimise jätkamine põhikooli- ja gümnaasiumitasemel viiakse üle Väimelas asuvasse Võrumaa Kutsehariduskeskusesse. Õppe üleminekul hoitakse ja arendatakse seniseid täiskasvanute mittestatsionaarse õppe tugevusi, sh säilib paindlik õpiaeg ning tugiteenuste kättesaadavus.

Ümberkorraldusega saab mittestatsionaarne üldhariduse õpe Võrumaal uued võimalused. Alates 1. septembrist 2020 on kõikidel praegustel ja uutel täiskasvanud õppuritel võimalus omandada üldkeskharidust ja saada osa kvaliteetsest ja paindlikust õppest Võrumaa Kutsehariduskeskuses. Kutsehariduskeskuse juurde liikudes on nendel õpilastel, kes tahavad täiendavalt kas siis keskhariduse omandamisega paralleelselt või selle järgselt omandada kutseoskust või eriala, siis selleks luuakse võimalus.

Volikogu istungil oli kohal ka kooli direktriss Merike Ojamaa, kelle olekust jäi mulje, et tegemist on kurva ja kiirustatud otsusega. Sama meelt on olnud teadaolevalt ka kooli hoolekogu liikmed, kes aga avalikult pole sõna võtnud. Kooli kinnipanemise otsus tuli inimeste jaoks ootamatult.

Tarmo Piirmann põhjendas kooli sulgemise otsusele vastu hääletamist sellega, et koolis õpib 129 õpilast ja see peaks olema piisav. Kooli õpilaste arv on olnud aastate lõikes isegi tõusuteel. Samas suurusjärgus on õpilasi näiteks Rõuge koolis. „See oleks sama hea, kui panna kinni Rõuge kool ja saata õpilased Võrumaa Kutsehariduskeskusse, et saaks seal paralleelselt kutseoskusi omandada,” ütles Piirmann.

„Kas järgmisena pannakse linn üldse kinni ja koondatakse kõik asutused?” esitas Piirmann retoorilise küsimuse. Tema väitel võiks ju seda teha, see oleks kõige tulusam. Ühtlasi avaldas Piirmann kartust, et gümnaasiumi hoone jääb tulevikus seisma nagu vana nn Soo kooli hoone Kreutzwaldi tänava ääres. Ka see on linnale täiendav kulu. Esialgu on kavas ajaloolisse Täiskasvanute Gümnaasiumi majja panna Päkapiku lasteaia lapsed selleks ajaks, kui lasteaias remonti tehakse.

Kommentaarid

Viimased uudised