Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Valitsus kinnitas täna riigi äriühingute makstavate dividendide summad 2023. aastaks. Otsuse järgi laekub riigieelarvesse 66,35 miljonit eurot dividende.

Rahandusminister Mart Võrklaeva sõnul puudutab korraldus riigi äriühinguid, kus riigil on vähemalt otsustusõigus ning dividendiettepanekute tegemisel on Rahandusministeerium lähtunud riigieelarves kavandatud numbritest, valdkonnaministrite ettepanekutest ja äriühingute eelmise aasta majandustulemustest, aga ka finantsprognoosidest. „Kokkuvõttes vaadati igaühe dividendide maksmise võimekust, arvestades prognoositavat rahavoogu ja investeeringute vajadust ning kapitalistruktuuri. Oluline finantsnäitajate ja -tegevuste vahel säiliks optimaalne tasakaal,” märkis minister.

Eraldi otsustena on valitsus eelnevalt kinnitanud Eesti Energia AS-i (68,9 miljonit eurot) ja AS-i Tallinna Sadam (19,2, sh riigieelarvesse 12,9 miljonit eurot) dividendisummad ning eraldi tulevad veel kinnitamisele Riigimetsa Majandamise Keskuse, AS-i Saate Liinid ja AS-i Eesti Vanglatööstus dividendid.

Täna kinniti äriühingute dividendid kogusummas 66 355 521 eurot, millest riigieelarvesse laekub 66 354 446 eurot. „Erinevus riigile laekuva ja kogusumma vahel tuleneb osalusest – riik ei ole kõikide ettevõtete ainuomanik ning eelarvesse laekub osalusele vastav osa. Näiteks Tallinna Sadamast kuulub riigile 67% ja Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrollist 93%,“ selgitas Võrklaev.

11.05 kinnitatud dividendisummad 2023. aastaks:

Äriühing Dividendisumma (euro)
1 Riigi Kinnisvara AS 32 100 000  
2 Elering AS 13 500 000  
3 AS Eesti Loto 14 311 446  
4 AS Eesti Post 6 359 000  
5 AS Vireen 69 000  
6 Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS 16 075  
7 AS Eesti Loots 0  
8 AS Teede Tehnokeskus 0  
9 AS KredEx Krediidikindlustus 0  
10 OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus 0  
11 AS Operail 0  
12 OÜ Transpordi Varahaldus 0  
13 AS Metrosert 0  
14 AS Hoolekandeteenused 0  
15 AS Eesti Varude Keskus 0  
16 AS A.L.A.R.A. 0  
17 Lennuliiklusteeninduse AS 0  
18 AS Eesti Liinirongid 0  
19 AS Eesti Raudtee 0  
20 AS Nordic Aviation Group 0  
21 AS Tallinna Lennujaam 0  
22 OÜ Rail Baltic Estonia 0  
     

Tabelis ei kajastu AS Ökosil ega AS Levira, sest neis puudub riigil otsustusõigus.

Korraldus „Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2023. aastaks” võeti vastu riigivaraseaduse § 77 lõike 1 alusel, mille alusel kinnitab Vabariigi Valitsus valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul äriühingu dividendisumma, millest osaluse valitseja peab üldkoosolekul hääletamisel juhinduma.

Riigieelarvesse on riigi otsustusõigusega äriühingutelt dividende tänavu kokku kavandatud 139,8 miljonit eurot. Võrdlusena, 2022. aastal laekus riigieelarvesse riigi vähemalt otsustusõigusega äriühingutelt dividende summas 116,1 miljonit eurot.

Viimased uudised