Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Esmaspäeval, 15. aprillil toimub Tartus rahvusvahelise Peipsi koostöö projekti avakoosolek, kus saavad kokku projekti juhtkomitee ning partnerid Eestist ja Venemaalt.

Projekti nimi on „CuNaHe: Formaalsete ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku koostöö tugevdamine Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamise ja edendamise toetamiseks“ ja seda juhib juhib MTÜ Peipsi Koostöö Keskus. Eestist on partneriteks Räpina Ühisgümnaasium ning seotud osapooleks Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus. Venepoolseteks partneriteks on MTÜ Peipsi Järve Projekt, Pihkva Petseri 3. Keskkool, seotud partneriks Pihkva Riiklik Ülikool.

Projekti eesmärgiks on koolide ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku kaudu tugevdada piiriülest koostööd. Projekti fookuseks on Peipsi-Pihkva järve piirkonna ühise kultuuri- ja looduspärandi käsitlemine läbi uuenduslike hariduslike meetodite ja aktiivõppe, mis omakorda aitab kaasa teadlikkuse suurenemisele piirkonnast ning selle edendamisele.

Kaheaastase projekti jooksul arendatakse välja ühine hariduslike programmide metoodika Peipsi-Pihkva järve piirkonna loodus- ja kultuuripärandi käsitlemiseks, kooliõpilastele korraldatakse õuesõppe programme ja suvekoole, viiakse läbi haridustöötajatele koolitusi ja õppeeksursioone. Projekt aitab kaasa ka digitaalse õppe täiustamisele läbi teaduslaborite ülesseadmisega koolidesse. Olulisel kohal on  ka avalikkuse teadlikkuse tõstmine Peipsi-Pihkva järve piirkonna loodus- ja kultuuripärandist läbi meediakampaania ja pärandipäevade.

Projekti läbiviijad usuvad, et läbi innovatsiooni, ühise metoodika ja tegevuste suureneb inimeste teadlikkus Peipsi-Pihkva järve piirkonnast.  Kui inimesed on teadlikud oma kodupiirkonna unikaalsusest, selle loodus- ja kultuuripärandi rikkusest, on nad ka rohkem motiveeritud seda säilitama ja edendama. Rohkem infot projektist http://www.ctc.ee/kaimasolevad-projektid/cunahe

Projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 ja Keskkonna Investeeringute Keskus. Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärgiks on edendada Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni piiriülest koostööd sotsiaalmajandusliku arengu edendamiseks piiriülestel alade. Programmi koduleht on leitav www.estoniarussia.eu.

Viimased uudised