Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Marek Metslaid

Isamaa nimekirjas Tartus kandideeriv viie lapse isa ja lodjamees Priit Jagomägi lubab muuta Emajõe taas rahvusvaheliseks veeteeks. Selleks tuleb Jagomägi hinnangul taastada regulaarne laevaühendus Pihkva-Tartu vahel.

„Teeme Tartust jälle Eesti Suurjärvistu (Võrtsjärv, Emajõgi ja Peipsi) keskuse ja peasadama tutvustades Eesti Siseveeteede võimalusi naabermaades ja mujal Euroopas,“ lausus Jagomägi, kes lubab võtta eesmärgiks koostöös teiste omavalitsustega teha ettevalmistusi ajaloolise Pärnu-Viljandi-Tartu veetee taastamiseks turismimarsruudina. „Teeme lihtsaks ja odavaks merelt veesõidukite toomise sisevetele. Selleks võtame kasutusele paadiveoauto ja treileri Põhjaranniku sadamatest Mustveesse ja Vasknarva,“ selgitas ta.

Supilinna ja Ülejõe ühendamiseks plaanib Isamaa käivitada Marja tänava silla valmimiseni koheselt üleveoparve. Ühistranspordi arendamiseks toetab Isamaa Emajõe kõigi võimaluste kasutusele võtmist. Samuti soovib Isamaa Tartus aidata kaasa ka Tartu jõetrammi ja jõetakso käivitamisele.

„Tartu peab olema linn, kus soovivad elada nii noored kui eakad. Linn, mis on nii elu- kui töökeskkonnana atraktiivne ka teistest paikadest saabujaile,“ ütles Jagomägi, kelle sõnul on tema huvi kandideerida seotud eelkõige sooviga tuua Emajõel liiklejate mõtted ja soovid volikokku kuivõrd toodi peale haldusreformi kõik Emajõega seotud teemad maavalitsuselt linnavalitsuse haldusalasse. „Tartu linna piires asub tervelt kolmandik Emajõest ning Tartu olnud ajalooliselt Eesti sisevete pealinn ja Emajõgi Tartu peatänav,“ osundas Jagomägi.

Konkreetsemalt toob Jagomägi välja järgmised soovid ja lubadused:

  1. Tartule laevade talvekodu – jõelaevaliikluse arendamisel on praegu üheks põhitakistuseks sobiliku jõeäärse remondi- ja talvehoiukoha puudumine.
    2. Tartule sadamakapten – peaks olema üks inimene kes vastutaks kõigi jõega seotud teemade eest linnavalitsuses. Praegu on jõega seotud teemad killustatud paljude eriametnike vahel ja jõe arendamise teemal puudub üks selge eestvedaja ja vastutaja
    3. Üleveoparv ja turvaline jäätee Supilinna ja Ülejõe vahel. Kahe linnaosa kiire ja odav ühendamine enne Marja tänava silla valmimist- lahendab kiirelt ja odavalt probleemi, lisaks tekib uus turismiatraktsioon.
    4. Teeme Emajõe jälle Tartu peatänavaks ja Tartu Eesti siseveeteede pealinnaks – siia punkti alla võiks koondada suuremad ja pikema perspektiiviga teemad: Pärnu-Viljandi-Tartu veetee arendamine turismimarsruudina; Eesti Suurjärvistu laiem tutvustamine; Emajõe rahvusvaheliseks veeteeks muutmine (Tartu-Pihkva laevaühenduse taastamine); sisevetele mereühenduse loomine (mugav ja odav paatide treilerivedu merelt sisevetele ja tagasi) ning ühistranspordi arendamine Emajõel.

Priit Jagomägi on laevandusentusiast ja jõelaevanduskultuuri arendaja. Ta on Tartus asuva lodjakoja juhatuse liige ja asutaja. Bakalaureusekraadi sai ta 1998. aastal Tartu Ülikoolis kartograafias. Seejärel õppinud magistrantuuris keskkonnatehnoloogiat ja hiljem laevandust.

Viimased uudised