Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Riina Solman. Foto: siseministeerium

Riigihalduse ministri eestvedamisel soovitakse koostöös ministeeriumite, kohalike omavalitsuste, ülikoolide ja ekspertidega välja töötada Eesti erinevate piirkondlike üksuste arengulepe, mis aitaks regionaalpoliitilised tegevused siduda kohapealsete eesmärkidega ning need seejärel sihipärasemalt ellu viia.

„Kuidas vähendada regionaalset ebavõrdsust, see on üks võtmeküsimusi. Selleks, et pered elaksid üle terve Eestimaa ning et vajaminevad teenused ja taristud oleksid tagatud Harjumaast ja Tartumaast kaugemal,“ ütles riigihalduse minister Riina Solman. „Kõikjal Eestis on potentsiaali selleks, et olemas oleksid kodulähedased töökohad ning kättesaadavad eluks vajalikud teenused. Selge on aga see, et kohalikel omavalitsustel ei ole kohapeal elu edendamiseks võrdsed võimalused ning pealinnast ja keskustest kaugemal olijad vajavad suuremat tuge mitte üksnes piirkonnas elu sees hoidmiseks, vaid ka selle jõuliseks arenguks.“

Seni pole leitud lihtsat retsepti, kuidas teha nii, et piirkonnad üle Eesti areneksid sama hästi kui Harjumaa või ülejäänud arenenud Euroopa. „Järelikult tuleb ikka ja jälle panna kokku piirkonna ning riigi helged pead ja otsida järgmisi lahendusi, kui senised veel piisavalt hästi ei tööta,“ sõnas Solman. „Riik on erinevate toetusmeetmete kaudu püüdnud senist ebavõrdsust vähendada, aga sellest ei piisa. Ühe uue lahendusena näeme piirkondlike arengulepete ja nõukogude pilootprojekti, kus riigi, omavalitsuste ja teiste piirkonna ettevõtlike inimeste koostöös pannakse kokku regiooni arenguvajadused ja -suunad ning lepitakse ühiselt kokku ka see, kuidas nende tulemusteni jõuda. Teatud sarnasust võib näha näiteks värskelt omavalitsuste, ettevõtjate ja riigi koostöös tehtud Ida-Virumaa õiglase ülemineku kava koostamisel,“ selgitas Solman.

Pilootprojektina pakutakse sellist maakonnaülest arengulepet Lõuna-Eestile, kus toimub täna piirkonna arenguseminar ning kus riigihalduse minister Riina Solman ka vastavat ideed tutvustab. Lõuna-Eestil on juba olemas koostööalgatused Lõuna-Eesti koostööleppe ja Tartu 2024 kui Euroopa kultuuripealinna raames, mistõttu saab regionaalse arenguleppe protsessi vaadata nende tegevuste loomuliku jätkuna.

Viimased uudised