Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

valgamaal

Päästeameti inspektorid käisid möödunud nädalavahetusel reididel Valga ja Otepää meelelahutusasutustes ja toitlustusettevõtetes ning leidsid mitmeid rikkumisi.

Lõuna päästekeskuse info kohaselt kontrolliti, kuidas külastajate ohutuse tagamiseks tuleohutusnõudeid täidetakse. Kokku külastati kaheksat klubi, pubi, baari ja restorani. Ohutusnõuded olid täidetud kolmes kohas. Tõsisemaid rikkumisi, mille kohta alustati väärteomenetlus, leiti Valga ööklubis Nightclub Jack.

Päästeameti Lõuna päästekeskuse inspektorid kontrollisid tuleohutusnõuete täitmist meelelahutusasutustes ja toitlustuskohtades 10. ja 11. novembri õhtul, asutuste aktiivse tegutsemise ajal. Kiitust väärisid kolm ettevõtet – Valga Lilli kohvik-restoran, Otepää Grill ja Pubi ning Otepää Excellent klubi,  kus tuleohutusnõuded olid eeskujulikult täidetud.

Suulised hoiatused ja juhised anti Valgas Restorani Metsis töötajatele seoses evakuatsioonivalgustuse kontrolli fikseerimata jätmisele ja hotelliosa evakuatsioonitee takistamisele, Baaris Conspirator olid kustutid liialt ühte kohta kokku pandud, Voorimehe Pubis oli kustutitele ligipääs takistatud ning Vabaduse kohvikus oli kustuti korrasolek tähtaegselt kontrollimata.

Hulk tõsisemaid rikkumisi leiti ööklubist Nightclub Jack, kus evakuatsiooni väljapääsu ühest uksest polnud läbi pääseda võimalik ja teise ette oli väljastpoolt kuhjatud ehitusmaterjale. Ka teise korruse evakuatsiooni väljapääsu ust polnud selle kinni paisumise tõttu võimalik avada. Veel polnud automaatne tulekahjusignalisatsioon korras ning puudus nii signalisatsiooni kui evakuatsioonivalgustuse hoolduse ja kontrolli  dokumentatsioon. Rikkumiste suhtes alustati väärteomenetlust.

Kõik evakuatsiooniteedega seotud probleemid tähendavad seda, et tuleõnnetuse korral ei saa inimesed hoonest piisavalt kiiresti lahkuda ja nende elu ning tervis võib ohtu sattuda.

Põlva- ja Võrumaa meelelahutusasutustes ning toitlustuskohtades käisid inspektorid kevadel ning kontrollidega jätkatakse regulaarselt.

Peamiselt kontrollitakse:

  1. Evakuatsiooniteede olemasolu, tähistust, ohutut läbitavust ja evakuatsioonivalgustuse korrasolekut.
  2. Tuletõkkeuste nõuetekohast kasutamist (peavad sulguma automaatselt ja olema püsivalt suletud).
  3. Tulekustutite hulga piisavust, õiget paigutust ja korrashoidu.
  4. Tulekahjusignalisatsiooni dokumentatsiooni korrasolekut.
  5. Töötajate teadmisi ohu korral tegutsemise, tuleohutuspaigaldiste asukoha ning nende kasutamise kohta ning vastava koolituse varasemat läbimist.

Viimased uudised