Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Põlvamaa Omavalitsuste Liit ootab 14. jaanuariks 2019 taotlusi maakonna teenetemärkidele ja Põlvamaa aukirjale.

Põlvamaa vapimärgi (pildil) kui maakonna kõrgeima autasuga tunnustab Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esimees isikuid, kes on silmapaistva töö ja tegevusega oluliselt kaasa aidanud maakonna arengule. Põlvamaa vapimärgiga kaasneb rahaline preemia Põlvamaa Omavalitsuste Liidult.

2018. aastal pälvis vapimärgi Tarmo Tamm, kelle juhtimisel on Põlvas toimunud mitmed uuendused ja arengud nii varasemast ajast omavalitsusjuhina kui ka praegusel ajal maaeluministrina. Riigikogu liikmena on Tamm osalenud Põlva valla arendamises, ta on olnud aktiivne Põlva kultuurielu toetaja ja Põlva eestkõneleja riiklikul tasandil.

Põlvamaa teenetemärgiga autasustatakse isikuid, kes on oma töö ja tegevusega aidanud kaasa maakonna arengule ja on paistnud silma maakonna jaoks olulise saavutusega.

2018. aastal pälvisid maakonna teenetemärgid Põlvamaa elu edendamisse oma pika tööperioodi jooksul Põlva Maavalitsuses märkimisväärselt panustanud Ruth Ruus, kauaaegne Põlva Keskraamatukogu direktor Reet Kappo ning Heino Tartes, kes on oma silmapaistva töö ja tegevusega oluliselt kaasa aidanud nii Põlva maakonna kui ka Eestimaa arengule rahvakultuuri hoidmises, arendamises ja noorte kaasamises. Seda eelkõige lõõtspillide valmistamisel, mängimisel ja pillimängu õpetamisel.

Põlvamaa aukirjaga tunnustatakse füüsilisi või juriidilisi isikuid silmapaistvate saavutuste ja märkimisväärsete teenete eest maakonna arendamisel ning üksikisikuid silmapaistvalt eduka töö ja teenistuse või maakonna jaoks märkimisväärsete saavutuste eest.

2018. aastal pälvisid Põlvamaa aukirja Esta Sokman, Linda Varul, Merle Pilliroog, Marika Klimberg-Hyötyläinen ja Ave Haamer.

Kandidaate võivad esitada kõik isikud, asutused ja kollektiivid Põlvamaa Omavalitsuste Liidu e-postile polvamaa(at)polvamaa.ee või postiaadressil Kesk 20, 63308 Põlva.

Kandidaadi esitamisel tuleb ära märkida taotluse esitaja ja kontaktandmed, kandidaadi nimi, sünniaeg, elu- ja töökoht, kodakondsus, varem antud autasud ja teenete kirjeldus. Vastavad taotlusvormid leiab: www.polvamaa.ee/et/tunnustamine.

Teenetemärgid ja aukirjad antakse üle Eesti Vabariigi 101. aastapäeva auks peetaval pidulikul maakondlikul vastuvõtul, mis toimub 22. veebruaril Mooste Folgikojas.

Viimased uudised