Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Eesti Panga tööjõuturu uuringu kohaselt mõjutas koroonakriisis hüppeliselt kasvanud töötus enim noori ja naisi. Mitteõppivatele ja mittetöötavatele noortele pakub iseseisva elu alustamisel tuge noortegarantii tugisüsteem, mille kaudu on seni abi saanud üle 1000 noore.  

„Praeguses tööturu olukorras on oluline abistada kõiki töötuid ning eraldi tähelepanu pöörata noortele, kes on haavatavamas olukorras vähesema töökogemuse ja sageli madalama haridustaseme tõttu. Noored on tihti leidnud rakendust teenindus- ja majutussektorites, mis on enam kriisis kannatada saanud valdkonnad. Pean oluliseks, et abi saaksid kõik noored, kes seda vähegi vajavad,“ lausus sotsiaalminister Tanel Kiik. Ta lisas, et mitteõppivatele ja -töötavatele noortele tuleb pakkuda igakülgset tuge haridusteele naasmiseks, selle kaudu ka ümberõppeks ning tööturule jõudmiseks nii riigi, omavalitsuste kui ka lapsevanemate toel, sest ainult üheskoos leiame väljapääsu, kuidas noorte toimetulekut parandada.

Noorte abistamiseks on välja töötatud noortegarantii tugisüsteem, mille abil kohalikud omavalitsused ühenduvad 16-26-aastaste mittetöötavate ja mitteõppivate noortega ning pakuvad tuge haridustee jätkamiseks või töökoha leidmisel. Samuti otsitakse lahendusi ka muudele õppimisel või töötamisel takistuseks kujunenud probleemidele ja tehakse koostööd erinevate osapooltega nagu töötukassa, õppeasutused ja noortekeskused.

Järjepidev töö noortega toob positiivseid tulemusi

Kohalike omavalitsuste kaasabil kahel korral aastas toimuvas noortegarantii tugisüsteemi seires osaleb hetkel 48 omavalitsust 79-st, kuid iga seirega liitub tugisüsteemiga uusi omavalitsusi. „Loodame, et peagi on noortegarantii tugisüsteemiga liitunud kõik omavalitsused. Piirkondades, kus omavalitsused on järjepidevalt pakkunud noortele abi, on selgelt näha, kuidas mittetöötavate ja -õppivate noorte osakaal langeb ning noorte iseseisev toimetulek paraneb,“ selgitas Kiik. Näiteks viimase kahe aastaga on programmis osalenud kohalikes omavalitsustes langenud mittetöötavate ja -õppivate noorte osakaal veerandi võrra. Noortegarantii tugisüsteemi esimeses seires oli keskmine mittetöötavate ja -õppivate noorte osakaal 10,8 protsenti, mis langes 7,5 protsendi tasemele. Viimase kahe aasta jooksul on noortegarantii tugisüsteemis osalenud kokku pea 1 000 noort, kellele on abi pakutud, kes on abi saanud või kes hetkel saavad kohalike omavalitsuste poolt tuge.

Lapsevanemad, eestkostjad, õpetajad ja teised noortega kokkupuutuvad täiskasvanud saavad ka ise julgustada noori pakutavat abi vastu võtma. „Kui lapsevanem tunneb, et vajab tuge oma lapse aitamisel, tasub teda julgustada abi vastu võtma või ise omavalitsuse poole pöörduma. Saame lapsi ja noori kõige paremini aidata ühiselt panustades ning koostööd tehes,“ julgustas Kiik vanemaid ise initsiatiivi haarama.

Nimekirja noortegarantii tugisüsteemis osalevatest omavalitsustest leiab Tööelu portaalist. Samuti leiab vastava kontakti kohaliku omavalitsuse veebilehelt.

Veel infot: https://tooelu.ee/ngts

Liitunud KOVid:

Anija vald, Antsla vald, Elva vald, Haapsalu linn, Harku vald, Hiiumaa vald, Häädemeeste vald, Jõelähtme vald, Jõgeva vald, Jõhvi vald, Järva vald, Kadrina vald, Kambja vald, Kanepi vald, Kastre vald, Keila linn, Kiili vald, Kohila vald, Kohtla-Järve linn, Kose vald, Loksa linn, Luunja vald, Lääneranna vald, Otepää vald, Peipsiääre vald, Põhja-Pärnumaa vald, Põhja-Sakala vald, Põltsamaa vald, Põlva vald, Raasiku vald, Rakvere vald, Rõuge vald, Räpina vald, Saarde vald, Saaremaa vald, Setomaa vald, Tallinn, Tapa vald, Tartu linn, Toila vald, Tori vald, Tõrva vald, Türi vald, Valga vald, Viimsi vald, Viljandi linn, Võru linn, Väike-Maarja vald.

Viimased uudised