Tel. 5897 3482‬
info@lounaeestlane.ee

Vastseliina noortekeskus.

Põlva-, Valga- ja Võrumaa huvikoolid said Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) korraldatud Varaait vol 14 projektikonkursi käigus kokku ligi 31 600 eurot toetust, mille abil soetatakse huvikoolidele mitmeid vajalikke seadmeid, õppevahendeid ning arendatakse õppemeetodeid.

 Valgamaal sai projektikonkursi käigus toetust Valga Muusikakool, millele eraldati muusikatehnoloogia õppe toetamiseks 8000 eurot. Toetuse abilarendab Valga Muusikakool IKT-alast võimekust ja pädevusi muusikatehnoloogia kursuse läbiviimiseks valikainena Valga Muusikakooli, Valga Gümnaasiumi ja Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilastele.

Eesti Noorsootöö Keskuse peaekspert Agne Adler lausus, et eesmärgiks on pakkuda piirkonnas tegutsevatele noortele avaramaid võimalusi arenguks ja eneseteostuseks ning toetada sidusa ja loova ühiskonna kujunemist. „Komisjon hindas Valga Muusikakooli projekti kõrgelt just asutustevahelise koostöö ning tööeluks vajalike digipädevuste arendamise eest. Projekti tunnustati kui põnevat ning arendavat, eriti neile noortele, kes varem ei ole muusikaga kokku puutunud,” märkis Adler.

Adler tõi välja, et komisjoni poolt leidis tunnustust ühe väga hästi läbimõeldud ning kaasava projektina ka Vastseliina Noortekeskuse projekt „Kogukonna kehalise kasvatuse tunnid Vastseliinas“ ja suurepärast kohalike asutuste koostööd väljendav Vastseliina Muusikakooli projekt „Vastseliina noorte loovuse arendamine läbi valguskujunduse”.

Projektikonkursi käigus sai toetust veel näiteks Räpina Muusikakool projektile „Räpina noorte loovuse arendamine läbi muusika“. Toetuse abil ja koostöös Räpina Avatud Noortekeskusega kaasatakse noori kitarriõpingutesse ning musitseerimisega seotud ühistegevustesse.

Projektikonkursi eesmärgiks on luua noortele rohkem valikuid oma loome- ja arengupotentsiaali avamiseks. Tähtajaks laekus tänavu üle Eesti kokku 113 projektitaotlust kogusummas ligi 420 000 eurot. Toetust sai taotleda erinevate õppevahendite soetamiseks/renoveerimiseks, litsentsitasude katmiseks või uudsete infotehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtmiseks.

Kommentaarid

Viimased uudised