Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab 46 soojusenergia projekti Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist 10 421 282 euroga. Projektid vähendavad õhusaastet ja muudavad kütmise efektiivsemaks. 

Põlvamaal sai rahastuse AS Põlva Soojuse projekt „Kesk, Roosi ja Lina tänava kaugkütte jaotustorustiku renoveerimine”, toetuse summa on 287 600 eurot ja projekti üldmaksumus 329 841 eurot.

Valgamaal said rahastuse SW Energia OÜ projektid Taagepera lossi katlamaja rekonstrueerimiseks (toetuse suurus ja kogumaksumus 215 500 eurot) ja Helme katlamajad rekonstrueerimiseks (toetuse suurus ja kogumaksumus 149 950 eurot), Tõrva Riiska kaugküttetrassi rekonstrueerimiseks (toetuse summa 186 696 eurot ja kogumaksumus 296 304 eurot ning Helme soojatorustiku rekonstrueerimiseks (toetuse summa ja kogumaksumus 155 000 eurot). Lisaks sai Valgamaal toetust ASi Otepää Veevärk projekt „Otepää I KP laiendamine” (toetuse summa ja kogumaksumus 148 550 eurot).

Võrumaal sai toetuse Danpower Eesti ASi projekt „Räpina mnt uued ühendused Võru linnas” (toetuse summa ja kogumaksumus 149 575 eurot) ning SW Energia OÜ projekt Antsla uuteks liitumisteks (toetuse summa ja kogumaksumus 129 500 eurot).

KIKi projektikoordinaator Jaanika Lilienberg rõõmustab aktiivsete taotlejate üle, kuna taotlusvooru tähtajaks laekus KIKi 48 taotlust, millest rahastusotsuse sai 46. „Projektide tulemusel toodetakse 37 597 MWh taastuvenergiat aastas ning torustike renoveerimise tulemusel suurendatakse 14 536 MWh/a ulatuses soojustorustike energiatõhusust. Summaarselt väheneb õhku paisatava fossiilse CO2 kogus 11 762 tonni aastas,” selgitab Lilienberg projektide kasulikkust keskkonnale.

Soojuse tootmise seadme renoveerimiseks anti Eestis toetust 11 projektile summas 3 144 941 eurot. Soojustorustiku renoveerimiseks said toetust 34 projekti summas 7 026 341 eurot. Uut kaugküttesüsteemi soovib rajada üks taotleja ja seda projekti toetati 250 000 euroga.

Projektide jagunemine maakonniti:

Maakond Projektide arv Taotluste kogusumma
Harjumaa 8 3 135 575
Ida-Virumaa 5 1 098 083
Järvamaa 3 290 570
Jõgevamaa 2 153 820
Läänemaa 2 243 150
Lääne-Virumaa 4 830 650
Pärnumaa 1 200 000
Põlvamaa 1 287 600
Raplamaa 1 27 912
Saaremaa 1 240 000
Tartumaa 9 2 606 150
Valgamaa 5 855 696
Viljandimaa 2 173 000
Võrumaa 2 279 075
KOKKU 46 10 421 282

Kõik rahastatud projektid leiab KIKi kodulehelt siit.

Toetust said taotleda soojusettevõtjad, kohaliku omavalitsuse üksused või kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluvad äriühingud.

Endiselt on KIKis avatud taotlusvoor soojamajanduse arengukavade koostamiseks. Taotlema on oodatud kõik kohalikud omavalitsused, kes soovivad arendada oma territooriumil olevaid uusi soojusvõrgupiirkondi. Viimati kasutas seda võimalust Kastre Vallavalitsus, kes soojusmajanduse arengukava tulemusena loob KIKi investeeringutoetuste abil Melliste asulasse täiesti uue kaugküttel põhineva soojusvarustuse süsteemi.

Samuti võtab KIK vastu taotlusi lokaalküttele üleminekuks. Toetust saavad taotleda korteriühistud hoone kaugküttest lahti ühendamiseks, lokaalse küttelahenduse ehituseks ning kasutusest väljalangeva kaugküttesüsteemi osade, sealhulgas torustike lammutamiseks. Soojusettevõtjad saavad taotleda toetust samadele tegevustele, kuid tingimusel, et jätkavad hoone soojusega varustamist lokaalse lahendusega. Taotlusi võetakse mõlemas voorus vastu kuni meetme eelarve täitumiseni. Täpsema info leiab KIKi kodulehelt siit.

Projekte toetatakse struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 meetme „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne” eesmärkide elluviimiseks. Toetusmeetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

KIK rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kaheksateistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 20 tuhandet keskkonnaprojekti.

Viimased uudised