Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Isamaa Kagu-Eesti nimekirjas kandideeriv Kaitseliidu Võru malevkonna ülem Toomas Piirmann, kelle päevatööks on olla rahandusministeeriumi Võru talituse juhataja, leiab, et riik saaks lastevanemate elu kergendamiseks mõndagi ette võtta – näiteks võiksid olla tasuta laste huvialaringid ning vajaduspõhine transport marsruudil kool-huvialaring-kodu.

Mida oleks Teie arvates vaja teha selleks, et lastevanemate elu Eestis kergemaks teha?

Toomas Piirmann: Huvialaringides osalemine peaks olema tasuta, samuti tuleks toetada vahendite ja varustuse soetamist. Tasuta peaks olema ka vajaduspõhine transport laste teekonnal koolist huvialaringi (näiteks trenni, muusikakooli vms) ja huvialaringist koju. Ja lastevanemaid võiks rohkem koolipäeva kaasata.

Kas lastetoetused peaks tõusma? Kui jah, siis millised ning kui palju?

Toomas Piirmann: Lastetoetusi peaks tõstma. Milline see lõppsumma võiks olema, kas kõik peaks automaatselt saama jne, vajab veel arutelu. Kindlasti peaks olema kiirelt kättesaadav elatise mittemaksmise korral riigipoolne toetus.

Kas lasteaed peaks olema kohustuslik? Kui jah, siis mitmendast eluaastast ning miks?

Toomas Piirmann: Kohustuslikust ei toeta, niigi oleme ülereglementeeritud…

Kas vanemahüvitise maksmise perioodi tuleks pikendada, näiteks lapse kolmeaastaseks saamiseni? Ja mida arvate isapuhkusest – kas vanematel peaks olema õigus ise otsustada, kes on lapsega kodus, või peaks isa igal juhul lapsega mingi aeg kodus olema?

Toomas Piirmann: Kolm aastat tundub mõistlik. Nagu eelmises punktis arvasin, siis ei poolda kohustuslikku – kui seda tõesti kriitiliselt vaja pole – isapuhkust.

Mida tuleks teha selleks, et iive suureneks?

Toomas Piirmann: Miljoni küsimus. Esmalt peaksime avalikult küsima endilt, kui palju peaks eestlasi olema – kas alla miljoni sobib või veel vähem või hoopis pigem kaks miljonit või rahuldab meid vaikne väljasuremine? Ootaks enne debatti sel teemal ja alles siis mõtleks lahenduste peale.

Kommentaarid

Viimased uudised